Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 7 záznamů.  Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
Automatizace analýzy výsledků informatické soutěže
TICHÝ, Martin
Cílem bakalářské práce je vytvoření funkčního modulu (rozhraní) pro automatizaci statistik výsledků soutěže Bobřík informatiky a následné implementování do stávajícího systému postaveném na CMS (Content Management System) Joomla. Vytvořený modul umožňuje v reálném čase provádět nastavitelné statistické výpočty z vybraného ročníku soutěže do tabulkového výpisu, interaktivních grafů a XLS výstupu; jednotlivé statistiky je možné zkoumat a vytvořit výroční zprávu soutěže. V úvodní části práce autor představuje soutěž Bobřík informatiky a následně popisuje použité technologie modulu jazyky pro webové programování jako jsou PHP, MySQL a jejich implementace; na straně klienta jde o jazyk JavaScript a framework jQuery a použité pluginy. V další části se autor zabývá postupem vývoje jádra modulu a jeho jednotlivých částí, konfigurace a možnosti doprogramovávání dalších vlastních zkoumání nebo doplňků; dále se zabývá řešením možných problémů a implementace do stávajícího systému CMS.
Návrh eCommerce portálu společnosti ARKOV
Urban, Jiří ; Tichý, Martin (oponent) ; Dydowicz, Petr (vedoucí práce)
Cílem této práce je doporučit a navrhnout systém, který zefektivní internetovou komunikaci mezi zákazníkem a firmou. Konkrétně se práce bude zabývat zhodnocením možností vytvoření nového e-Commerce portálu firmy a jeho návrhem, včetně on-line propojení s informačním systémem SAP Business One. Výsledkem práce bude doporučený návrh nejlepšího a zároveň cenově dostupného řešení pro firmu.
Návrh optimalizace logistických procesů společnosti ARKOV
Urban, Jiří ; Tichý, Martin (oponent) ; Dydowicz, Petr (vedoucí práce)
Cílem diplomové práce je navrhnout optimalizaci současných logistických procesů, s využitím moderních informačních technologií. Konkrétně se práce bude zabývat návrhem nástroje pro klasifikaci zásob, zhodnocením možností využití systému řízeného skladu pomocí čárových kódů a jeho návrhem, včetně on-line propojení s informačním systémem SAP Business One. Výsledkem práce bude doporučený návrh nejlepšího a zároveň cenově dostupného řešení pro společnost ARKOV, spol. s r.o.
: Role podjednotky PsbI ve struktuře a funkci komplexu fotosystému II u sinice Synechocystis
Dobáková, Marika ; Komenda, Josef ; Tichý, Martin
PsbI patří do skupiny malých transmembránových proteinů komplexu fotosystému II (PSII). V nepřítomnosti PsbI je fotochemická aktivita sinicového PSII významně snížena a komplex je destabilizován, což se projevuje zrychlením obměny proteinu D1
Proteáza FtsH slr0228 hraje zásadní roli při odstraňování proteinů fotosystému II u sinice Synechocystis
Komenda, Josef ; Kuviková, Stanislava ; de Vries, R. ; Nixon, P. ; Tichý, Martin
Proteáza FtsH (slr0228) se účastní nejen opravy komplexu fotosystému II (PSII), ale je důležitá i pro odstraňování nefunkčních subkomplexů a volných podjednotek PSII, které nejsou součástí komplexů, z thylakoidů sinice Synechocystis
Leasing a nájem
Tichý, Martin ; Švarc, Zbyněk (vedoucí práce) ; Koucká, Jiřina (oponent)
Předmětem bakalářské práce "Nájem a leasing" je vymezení těchto finančních produktů, tak jak jsou upraveny právním řádem ČR. První část se zabývá nájmem, pojmy s ním spojenými a právní úpravou. Konkrétněji je rozebrána nájemní smlouva a z ní vyplývající práva a povinnosti. Práce je zaměřena na podnikatelskou sféru, proto jsou dále rozebrány některé zvláštní typy nájemního vztahu. Druhá část je věnována leasingu. Zabývá se obvyklými pojmy z leasingu a dělením leasingových operací. Důkladně je zde rozebrána problematika leasingové smlouvy s ohledem na v praxi uplatňované všeobecné podmínky leasingu. V závěrečné části jsou uvedeny některé klady a zápory, které by měl potencionální zájemce o leasing brát v potaz. Práce si stanoví za cíl poskytnout informace o základní právní úpravě, dále pak rozdíly mezi nájmem a leasingem ve smyslu odlišnosti vztahu nájemce k předmětu nájmu a dále umožnit nahlédnutí do problematiky rozhodování u financování z cizího zdroje.

Viz též: podobná jména autorů
1 Tichý, Marek
1 Tichý, Marko
3 Tichý, Martin
14 Tichý, Michal
2 Tichý, Mikuláš
6 Tichý, Milan
1 Tichý, Miloslav
8 Tichý, Miloň
3 Tichý, Miloš
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.