Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 2 záznamů.  Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
Využití kinematigrafické tvorby věnované holocaustu při výuce výchovy k občanství a dějepisu
Pinc, Benedikt ; Zicha, Zbyněk (vedoucí práce) ; Dvořáková, Michaela (oponent)
Práce se snaží zodpovědět otázku, zda film představuje vhodnou didaktickou pomůcku při výuce o holokaustu. Nejprve se zabývá problematikou holokaustu a tím, jak o něm vyučovat. Holokaust zde není nahlížen pouze jako historická událost, ale především jako specifický projev moderní společnosti. Redukce na historický fakt by vedla k opominutí zásadních etických a sociálních tematických přesahů, které v sobě holokaust nese. Proto navrhuji vyučovat o holokaustu nejenom v hodinách dějepisu, ale také v hodinách výchovy k občanství. Další část navazuje na to, že jako jedna z vhodných metod výuky o holokaustu se nabízí využití filmové tvorby. Pracuje se zde nejprve s tezí, že film nezobrazuje skutečnost, ale je určitou reflexí skutečnosti. Dále je zaměřena pozornost na fenomén paměti, neboť paměť je něco, co vytváří určitý rámec našeho uvažování a myšlení. Při výuce se musí zohlednit právě to, že film jako produkt kulturní paměti vychází vždy z určitého referenčního rámce paměti, na jejímž utváření se ale zároveň také podílí. Po rozebrání konkrétních didaktických i legislativních otázek spojených s médiem filmu ve výuce došlo na závěr práce k propojení získaných poznatků a vytvoření několika ukázkových hodin k tématu holokaust. Na základě toho je možné tvrdit, že film představuje vhodný prostředek k...
Bolognský model středověké university a jeho ohlas na pražské právnické universitě
Pinc, Benedikt ; Zaoral, Roman (oponent) ; Sokol, Jan (vedoucí práce)
Tématem bakalářské práce je vznik a podoba bolognské univerzity ve středověku a její vliv na pražskou univerzitu, konkrétně pražskou právnickou univerzitu, která existovala mezi roky 1378 a 1419. K tématu mne přivedla kniha Harolda J. Bermana, Law and Revolution (Harvard university press), jejíž část jsem překládal v rámci skeletového překladu. Tato kniha se zabývá revolučními změnami vrcholného středověku, zvláště pak vznikem moderního právního systému, který podle Bermana vzniká právě v tuto dobu a právě na bolognské univerzitě.

Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.