Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 4 záznamů.  Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
Optimalizace energetického hospodářství galvanovny
Pavlíček, Lukáš ; Nerud, Pavel (oponent) ; Pospíšil, Jiří (vedoucí práce)
Hlavním tématem této diplomové práce je optimalizovat energetické hospodářství galvanovny. Cílem je navrhnout vhodná řešení pro snížení tepelných ztrát a využít odpadního tepla spalin jdoucích z parních vyvíječů. V první části práce se zhodnotí počáteční stav, vstupní a výstupní toky energií. V další části jsou porovnána jednotlivá řešení jak z hlediska technického, tak z hlediska ekonomického.
Foreign Direct Investment - A Proposal Evaluation
Pavlíček, Lukáš ; Heyduk, Petr (oponent) ; Zinecker, Marek (vedoucí práce)
Subject of master thesis is an evaluation of investment proposal. Theoretical part of the work is focused on analysis which helps with estimation of environment and industry in foreign country of investment. Foreign direct investment definition and history is mentioned as well. Main body of theoretical part is about investment preparation, evaluation of investment and building cash flow. Last part of theoretical bases is about exposure to exchange rate risks. Practical part deals with PESTLE and Porter’s five forces analysis. It deals with FDI market and situation in Germany and lastly evaluates the investment proposal.
Hobojová skupina Symfonického orchestru Českého rozhlasu.
Pavlíček, Lukáš ; MIHULE, Jiří (vedoucí práce) ; BROŽKOVÁ, Jana (oponent)
Diplomová práce o hobojové skupině Symfonického orchestru Českého rozhlasu představuje první prosopografický přehled hobojistů v letech 1926?2014, kteří byli v orchestru zaměstnáni, či dlouhodobě vypomáhali. Biografický soupis hobojistů a katalogy jejich sólových rozhlasových nahrávek jsou základními předpoklady pro další bádání nad vývojem interpretačních forem. V prvních třech kapitolách jsou popsána východiska práce, použité prameny a historie i současná podoba rozhlasového orchestru. Čtvrtá kapitola přibližuje okolnosti vzniku Pražského komorního orchestru. Poslední kapitolu tvoří životopisy jednotlivých hobojistů, včetně podrobných údajů o jejich vzdělání a umělecké kariéře. Nepostradatelnou součástí jsou tabulky natočených zvukových snímků pro Český rozhlas. Biografický soupis hobojistů autor analyzuje a závěrem se zamýšlí nad rolí hobojové skupiny v rozhlasovém orchestru a její pozicí v interpretaci sólových skladeb. Přílohy zahrnují použité prameny a jiné materiály, fotografie a dokumenty z rozhlasového archivu.
Richard Straus Koncert pro hoboj a malý orchestr AV 144
Pavlíček, Lukáš ; Mihule, Jiří (vedoucí práce) ; Hlaváč, Jiří (oponent) ; Brožková, Jana (oponent)
Diplomová práce o hobojovém koncertu Richarda Strausse přináší nový pohled do historie jeho vzniku a zabývá se srovnáními pramenů a edice. V prvních dvou kapitolách je popsán umělecký vývoj skladatele, stručný životopis a práce dále zpracovává historii vzniku koncertu. Ta přináší ujasnění všeobecně rozšířené legendy, zahalené mnoha historkami a nepřesnostmi. V další kapitole je koncert analyzován z hlediska formálně-tématického rozboru a je doplněn krátkými notovými ukázkami. S tím souvisí i další kapitola, která je věnována porovnání originálního manuskriptu s tištěnou partiturou a ukázkou malých odchylek. V posledních třech kapitolách je téma zaměřeno hlavně na interpretaci, uvedenou krátkými životopisy tří interpretů, a detailní srovnání jejich nahrávek a pojetí koncertu. Po závěru následují přílohy, v nichž autor prezentuje všechny prameny a materiály, od časové tabulky srovnávající nahrávky, fotografie dokumentující historii vzniku koncertu, až po notový materiál.

Viz též: podobná jména autorů
1 Pavlíček, Ladislav
2 Pavlíček, Libor
1 Pavlíček, Ludvík
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.