Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 5 záznamů.  Hledání trvalo 0.01 vteřin. 
Příprava nové metodiky pro screening chelatorů kobaltu
Moravcová, Monika ; Mladěnka, Přemysl (vedoucí práce) ; Karlíčková, Jana (oponent)
Univerzita Karlova Farmaceutická fakulta v Hradci Králové Katedra farmakologie a toxikologie Studentka: Monika Moravcová Školitel: doc. PharmDr. Přemysl Mladěnka, Ph.D. Název diplomové práce: Příprava nové metodiky pro screening chelátorů kobaltu Kobalt jakožto součást vitaminu B12, je nezbytným mikronutrientem pro živé organismy včetně lidí. Jeho přebytek je však spojen s patologickými stavy. Otrava kobaltem může být způsobena například vystavením kovovému prachu kobaltu během výroby těžkých kovů nebo následkem koroze kovových endoprotéz kyčle. U pacientů intoxikovaných kobaltem se může vyvinout řada projevů včetně neurologického poškození, hypotyreózy nebo kardiomyopatie. Cílem této práce je připravit standardizovaný, rychlý, levný, ale přesný způsob screeningu chelátorů kobaltu. Pro tento účel byla použita spektrofotometrická detekce pomocí disodné soli kyseliny 1-nitroso-2-nafthol-3,6-disulfonové jako indikátoru. Nejprve bylo zjištěno, že přidáním kobaltových iontů dojde k jasnému bathochromnímu posunu maximální absorbance indikátoru. Vztah mezi absorbancí a koncentrací kobaltu byl vysoce lineární od 470 do 560 nm při všech 4 testovaných podmínkách pH (4,5; 5,5; 6,8 a 7,5). Citlivost metody byla 500 nM při pH 4,5 a při vyšších pH byla metoda ještě více senzitivní. Byla také zjištěna dlouhodobá...
Rezistence kmenů Helicobacter pylori na antimikrobiální léčbu
Moravcová, Monika ; Keil, Radan (vedoucí práce) ; Nyč, Otakar (oponent)
Helicobacter pylori (dále H. pylori) je gramnegativní bakterie, která kolonizuje žaludeční sliznici člověka. Je jasně prokázána její role v etiopatogenezi chronické gastritidy, vředové choroby gastroduodena, MALT-lymfomu a v souvislosti se vznikem karcinomu žaludku byla označena Světovou zdravotnickou organizací (WHO) za karcinogen I. třídy. Infekci H. pylori lze diagnostikovat ze vzorků žaludeční sliznice odebraných při endoskopickém vyšetření za použití metody rychlého ureázového testu, mikroskopického vyšetření nebo kultivace bioptického materiálu, anebo lze aplikovat techniky neinvazivní (dechový test s 13 C značenou ureou, popř. detekci antigenu HpSA ve stolici). Efektivní terapie infekce H. pylori spočívá v podávání kombinace antibiotik a inhibitoru protonové pumpy. V posledních letech se v celosvětovém měřítku zvyšuje rezistence bakteriálních kmenů na užívaná antibiotika a tento trend můžeme sledovat také u H. pylori. Pokud úroveň rezistence překročí 20 % pro klaritromycin a 40 % pro metronidazol, nedoporučuje se tato antibiotika k léčbě infekcí vyvolaných touto bakterií používat. Ve skupině 61 pacientů Interní kliniky FN Motol, kteří během posledních dvou let podstoupili endoskopické vyšetření žaludku a duodena spojené s odběrem vzorku žaludeční sliznice, byla proto zjišťována citlivost...
Hodnocení finanční výkonnosti podniku prostřednictvím benchmarkingu
Veber, Michael ; Moravcová, Monika (oponent) ; Bartoš, Vojtěch (vedoucí práce)
Diplomová práce se soustředí na hodnocení finanční a obchodní výkonnosti společnosti RENATEX CZ a.s. Teoretická část práce se zaobírá strategickými analýzami, vybranými metodami k měření výkonnosti podniku a ukazateli finanční analýzy. V praktické části diplomové práce je zhodnoceno okolí společnosti RENATEX CZ a.s., následuje představení vybraných konkurentů pro srovnávání. V další fázi jsou porovnány v rámci metody benchmarking provozní a finanční ukazatele, nabídka služeb a produktů, jejich kvalita a uplatňované strategie společností. V závěru práce jsou navržena různá opatření vedoucí ke zlepšení finanční a obchodní výkonnosti podniku.

Viz též: podobná jména autorů
6 MORAVCOVÁ, Markéta
2 MORAVCOVÁ, Marta
6 MORAVCOVÁ, Martina
3 MORAVCOVÁ, Michaela
1 MORAVCOVÁ, Miluše
2 Moravcová, Magdaléna
3 Moravcová, Marie
6 Moravcová, Markéta
6 Moravcová, Martina
3 Moravcová, Michaela
1 Moravcová, Michala
1 Moravcová, Miroslava
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.