Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 2 záznamů.  Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
Faktory ovlivňující přechod absolventů VŠ na trh práce
Mitkovová, Daniela ; Soukup, Petr (oponent) ; Kuchař, Pavel (vedoucí práce)
Diplomová práce je věnována problematice přechodu absolventů vysokých škol na trh práce. Jedná se o situaci velmi komplexního charakteru, která je ovlivňována řadou faktorů jak na úrovni systémové, tak i individuální. Výchozím bodem je teorie lidského kapitálu a význam jeho jednotlivých složek. Práce se soustřeďuje na aktivity, které přesahují rámec převážně teoreticky orientovaného studia na vysokých školách. Tyto aktivity byly vymezeny jako práce při studiu, pracovní stáže/praxe, a zahraniční studijní či pracovní pobyty. Jejich prostřednictvím mohou absolventi investovat do rozvoje svého lidského kapitálu a rozvíjet své kompetence, a tím zvyšovat své šance na lepší pracovní uplatnění v podobě vyšších příjmů. Zda k tomu ve skutečnosti dochází bylo ověřeno na základě sekundární kvantitativní analýzy dat z výzkumného projektu REFLEX. Skrze modely mnohonásobné lineární regrese byl zkoumán vliv dílčích aktivit v porovnání s vlivem proměnných vypovídajících o úrovni terciárního vzdělání na výši hrubých příjmů absolventů VŠ oborů technických, ekonomických a společenskovědních. V neposlední řadě byly zhodnoceny diference v odhadu vlastní úrovně kompetencí absolventů VŠ v závislosti na realizaci dílčích aktivit.

Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.