Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 2 záznamů.  Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
Predator-Prey Simulation in JavaScript
Méry, Jozef ; Janoušek, Vladimír (oponent) ; Peringer, Petr (vedoucí práce)
Studying the populations of organisms is a useful research field. It can help predict, understand, and possibly help preserve populations. This bachelor's thesis focuses on modeling and simulating an agent-based predator-prey model. The agents' essential traits include flocking based on C. Reynolds's boids model, reproduction, and mutation. This thesis's result is a configurable browser-based application, which can be used to simulate different scenarios and extract various statistical information. The application contains setting templates that were simulated. The results of the simulations are briefly evaluated.
Zobrazení terénu nad API Vulkan
Méry, Jozef ; Starka, Tomáš (oponent) ; Káčerik, Martin (vedoucí práce)
Práca popisuje framework, ktorý je schopný vytvoriť a vykresliť jednoduchý procedurálny terén pomocou Vulkan API. Obsahuje ľahký úvod do teórie procedurálneho generovania a popis vytvorených systémov ako napríklad systém udalostí a entít. Cieľom tejto práce nie je skúmanie rôznych techník na tvorenie procedurálneho terénu. Terén slúži ako vizuálna demonštrácia funkčnosti frameworku.

Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.