Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 3 záznamů.  Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
Gravity Model Estimation of the Russian Export: The Role of FDI
Horváthová, Monika ; Svoboda, Karel (vedoucí práce) ; Vykoukal, Jiří (oponent) ; Cibulková, Petra (oponent)
Hlavním cílem této diplomové práce bylo prozkoumat ukazatele Ruského exportu vůči jeho 36 hlavním obchodním partnerům. Za využití gravitačního modelu se základními gravitačními proměnnými, jako je hrubý domácí produkt partnerů a vdzálenost mezi nimi, se ukázalo, že tyto proměnné mají signifikantní dopad na množství exportu z Ruska. Nicméně zvláštní pozornost byla věnována roli přímých zahraničních investic, konkrétně zda se toky, nebo hodnoty chovají jako komplementy, nebo substituty exportu. Bohužel pomocí modelu s fixním a náhodným efektem nebylo docíleno žádných statisticky významných výsledků, což mohlo být způsobeno převážně chybějícími údaji proměnných čistých zahraničních investic.
Molecular basis of clonal heterogeneity of hematological diseases
Babošová, Oľga ; Láníková, Lucie (vedoucí práce) ; Alberich-Jorda, Meritxell (oponent) ; Horváthová, Monika (oponent)
Nádorová heterogenita bola rozoznávaná už desiatky rokov. Predmetom tejto práce sú molekulárne mechanizmy ovplyvňujúce klonálnu heterogenitu hematologických ochorení, konkrétne myeloproliferatívnych neoplázií (MPN) a lymfómov z plášťových buniek so zameraním sa na niekoľko zdedených genetických faktorov, zápal, obranné mechanizmy poškodenia DNA (DDR) v procese leukemickej transformácie a liečebné stratégie. V prvom rade sa venujem štúdiu dedičných mutácií v géne JAK2, ako tieto mutácie ovplyvňujú iniciáciu a progresiu MPN ochorení a ako môžu prispievať k ďalším genómovým zmenám v mutovanom klone. V štúdii, ktorú vykonalo naše spolupracujúce laboratórium v Utahu v USA1 , analyzovali mutačné rozpätie 31 pacientov s JAK2 V617F-pozitívnym polycytémia vera ochorením. Identifikovali dve nové dedičné mutácie v géne JAK2, JAK2 T108A a JAK2 L393V. Ďalšia štúdia2 , ktorú vykonalo naše spolupracujúce laboratórium v Olomouci, charakterizovala dve zdedené mutácie JAK2, E846D a R1063H, v prípade dedičnej erytrocytózy sprevádzanej megakaryocytárnou atypiou. Mutácia JAK2 R1063H bola spočiatku opísaná u 3 z 93 pacientov polycytémie vera, ktoré boli JAK2 V617F-pozitívne.3 Naším cieľom bolo identifikovať úlohu vybraných zdedených mutácií v géne JAK2 pri iniciácii a progresii MPN ochorení. Ukazujeme, že mutácie JAK2...

Viz též: podobná jména autorů
1 Horváthová, Markéta
2 Horváthová, Martina
1 Horváthová, Michaela
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.