Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 3 záznamů.  Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
Československo a Česká republika na stránkách týdeníku L'Express
Holý, Tomáš ; Köpplová, Barbara (vedoucí práce) ; Cebe, Jan (oponent)
UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE FAKULTA SOCIÁLNÍCH VĚD Institut komunikačních studií a žurnalistiky Katedra mediálních studií Tomáš Holý Československo a Česká republika na stránkách týdeníku L'Express Diplomová práce Praha 2013 Autor práce: Tomáš Holý Vedoucí práce: Doc. PhDr. Barbara Köpplová, CSc. Rok obhajoby: 2013 Bibliografický záznam HOLÝ, Tomáš. Československo a Česká republika na stránkách týdeníku L'Express. Praha, 2012. 79 s. Diplomová práce (Mgr.) Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, Institut komunikačních studií a žurnalistiky. Katedra mediálních studií. Vedoucí diplomové práce Doc. PhDr. Barbara Köpplová, CSc. Abstrakt Čtení o Československu a následně České republice ze stránek týdeníku L'Express v druhé polovině dvacátého století a začátkem nového tisíciletí nabízí pohled nejen na výrazné mezníky v tuzemských a evropských dějinách, ale zároveň ukazuje proměnu novinářské práce a rutiny. Práce se snaží zachytit odraz doby v průběhu let. Jedná se zejména o francouzský pohled na nejdůležitější události Československa a následně České republiky, tedy zejména rok 1968 (období Pražského jara a následný vpád vojsk Varšavské smlouvy) a následně rok 1989 (Sametová revoluce). Z novodobých událostí byl vybrán vstup ČR do Evropské unie, menší část práce se rovněž zabývá kulturním děním a pohledem na...
Current Approaches to English Teacher Education as Reflected in Trainees'Teaching Practice
Holý, Tomáš ; Hofmannová, Marie (vedoucí práce) ; Voňková, Hana (oponent)
Práce se zabývá přístupy ke vzdělávání učitelů anglického jazyka používanými na katedře anglického jazyka a literatury Pedagogické fakulty Univerzity Karlovy v Praze. Práce hledá odpovědi na otázku, které aspekty kompetencí učitele jsou rozvíjeny každým ze zmiňovaných přístupů. Vzhledem k tomu, že téměř polovina všech studentů učitelství zahrnutých ve výzkumu měla již předchozí zkušenost s výukou, je zkoumán také vliv zkušenosti s výukou na rozvoj učitelských dovedností. Psané reflexe studentů na pedagogickou praxi jsou podrobeny analýze za použití kombinace kvantitativních a kvalitativních metod. Výsledky jsou dané do souvislosti se současnými trendy ve vzdělávání učitelů.
Current Approaches to English Teacher Education as Reflected in Trainees' Teaching Practice
Holý, Tomáš ; Hofmannová, Marie (vedoucí práce) ; Voňková, Hana (oponent)
Práce se zabývá přístupy ke vzdělávání učitelů anglického jazyka používanými na katedře anglického jazyka a literatury Pedagogické fakulty Univerzity Karlovy v Praze. Práce hledá odpovědi na otázku, které aspekty kompetencí učitele jsou rozvíjeny každým ze zmiňovaných přístupů. Vzhledem k tomu, že téměř polovina všech studentů učitelství zahrnutých ve výzkumu měla již předchozí zkušenost s výukou, je zkoumán také vliv zkušenosti s výukou na rozvoj učitelských dovedností. Psané reflexe studentů na pedagogickou praxi jsou podrobeny analýze za použití kombinace kvantitativních a kvalitativních metod. Výsledky jsou dané do souvislosti se současnými trendy ve vzdělávání učitelů.

Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.