National Repository of Grey Literature 2 records found  Search took 0.01 seconds. 
Applicability of Deepfakes in the Field of Cyber Security
Firc, Anton ; Homoliak, Ivan (referee) ; Malinka, Kamil (advisor)
Deepfake technológia je v poslednej dobe na vzostupe. Vzniká mnoho techník a nástrojov pre tvorbu deepfake médií a začínajú sa používať ako pre nezákonné tak aj pre prospešné činnosti. Nezákonné použitie vedie k výskumu techník pre detekciu deepfake médií a ich neustálemu zlepšovaniu, takisto ako k potrebe vzdelávať širokú verejnosť o nástrahách, ktoré táto technológia prináša. Jedna z málo preskúmaných oblastí škodlivého použitia je používanie deepfake pre oklamanie systémov hlasovej autentifikácie. Názory spoločnosti na vykonateľnosť takýchto útokov sa líšia, no existuje len málo vedeckých dôkazov. Cieľom tejto práce je preskúmať aktuálnu pripravenosť systémov hlasovej biometrie čeliť deepfake nahrávkam. Vykonané experimenty ukazujú, že systémy hlasovej biometrie sú zraniteľné pomocou deepfake nahrávok. Napriek tomu, že skoro všetky verejne dostupné nástroje a modely sú určené pre syntézu anglického jazyka, v tejto práci ukazujem, že syntéza hlasu v akomkoľvek jazyku nie je veľmi náročná. Nakoniec navrhujem riešenie pre zníženie rizika ktoré deepfake nahrávky predstavujú pre systémy hlasovej biometrie, a to používať overenie hlasu závislé na texte, nakoľko som ukázal, že je odolnejšie proti deepfake nahrávkam.
Malicious Tor Exit Node Detection
Firc, Anton ; Zobal, Lukáš (referee) ; Polčák, Libor (advisor)
The main goal of this bachelor's thesis is to study and implement detection for malicious Tor exit nodes. This work contains information about existing solutions for detecting malicious exit nodes and techniques used for Tor malicious exit nodes detection. This work also discusses design of system for detecting malicious Tor exit nodes tampering with encrypted HTTPS communication when accessing any of the worldwide most visited websites. It describes the process of implementation and testing of designed detection tool. It also deals with detection of malicious exit nodes using implemented tool and describes incident which led to the detection and reporting of a malicious exit node.

Interested in being notified about new results for this query?
Subscribe to the RSS feed.