Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 12 záznamů.  1 - 10další  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
Energy balance of corona in black-hole accretion disks
Tynianskaia, Valeriia ; Bursa, Michal (vedoucí práce) ; Svoboda, Jiří (oponent)
X-ray záření pocházející z nejvnitřnějších regionů jáder aktivních galaxií svědčí o prezenci horké složky plynové struktury, která je umístěná těsně nad centrální černou dírou. Konkretní poloha a geometrie takové struktury, tzv. koróny není zatím známá a v literatuře byly široce zkoumany její rozmanité konfigurace. Jeden z předpokládů o geometrii koróny je takový, že koróna je představována jakožto kompaktnější oblast umístěná na ose symetrie černé díry (lamp-post model). Jiná možnost je představovat korónu jako rovinu, z obou stran obklopující akreční disk. Další předpoklady o tvaru koróny obsahuji něco mezi předchozímí dvěma možnostmi a mohou se kombinovat s komolým diskem. Jedná z klíčových otázek, která se avšak málokdy pokládá, je otázka energe- tického zásobování koróny, tj. odkud koróna čerpa svou energii. Za předpokladu o disku jako o jediném zdroji energie v akreujícím systému a taktéž o tom, že jeho iterní energie je částečně vyzařovaná a částečně přenesená magnetickými polí, odvodili jsme ze zachování energie omezení, která můžou být kladená na geome- trii koróny. Nakonec, snažíme se vyšetřit celkové vyzarováné spektrum systému složeného z černé...
Numerical implementation of equations for photon motion in Kerr spacetime
Bursa, Michal
Raytracing is one of the essential tools for accurate modeling of spectra and variability of various astrophysical objects. It has a major importance in relativisticenvironments, where light endures to a number of relativistic effects. Because the trajectories of light rays in curved spacetimes, and in Kerr spacetime in particular, are highly non-trivial, we summarize the equations governing the motion of photon\n(or any other zero rest mass particle) and give analytic solution of the equations thatcan be further used in practical computer implementations.
Polarization vector transport in Kerr geometry
Bursa, Michal ; Horák, Jiří ; Karssen, G.
In this paper the authors proved a set of practical formulae that are helpful in calculating the orientation of polarization vectors that are parallel transported from a region of strong gravitational field of a Kerr black hole to a distant observer.
Compton scattering in strong gravity
Bursa, Michal ; Adámek, K.
The authors present new numerical code for radiation transport in strong gravity regime that includes arbitrary emission and absorption mechanisms and also electron scattering.
Simulating Compton scattering using Monte Carlo method: COSMOC library
Adámek, K. ; Bursa, Michal
The authors present properties and functionality of the COSMOC library designed to exploit basic features of Compton scattering process and its computational modelling.
Modulace HFQPO
Bursa, Michal
Zkoumáme vlivy silné gravitace na modulaci záření z akrečních disků jako možný zdroj mechanismus modulace kvaziperiodických oscilací.
O vzájemných vazbách mezi kHz QPOs
Török, G. ; Bursa, Michal ; Horák, Jiří ; Stuchlík, Z. ; Bakala, P.
Na základě analýzy dat QPO frekvencí zdroje 4U1636-53 a pěti dalších zdrojů ukazujeme, že páry QPO jsou detekovány zejména v okolí přechodových bodů, kde se mění některé vlastnosti QPO, zejména amplituda a koherence QPO.
Časová škála kroužícího světla
Bursa, Michal ; Abramowicz, M. A. ; Karas, Vladimír ; Kluzniak, W. ; Schwarzenberg-Czerny, A.
Studujeme časové škály pojící se ke kruhovému pohybu světla.

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 12 záznamů.   1 - 10další  přejít na záznam:
Viz též: podobná jména autorů
1 Bursa, Miloslav
1 Burša, Milan
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.