Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 4 záznamů.  Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
Sémantická funkce savčích ocasů v rámci designu análního pólu.
Baxa, Marek ; Komárek, Stanislav (vedoucí práce) ; Kleisner, Karel (oponent)
Ocas u savců je důležitým orgánem, který na rozdíl od většiny obratlovců nemá pohybovou, poháněcí funkci. Využití ocasu u savců je mnohem pestřejší a ocas tak může mít mnoho různých funkcí. Práce obsahuje přehled těchto funkcí a dále se věnuje analyzování nasbíraného souboru dat o 553 druzích savců napříč všemi čeleděmi. Data obsahují informace o délce ocasu, délce těla, hmotnosti, prostředí a vnějších znacích na análním pólu těchto druhů. Závěry z výsledků jsou následující: délka ocasu je závislá na délce těla a také na prostředí, které daný druh obývá. Vnější znaky ocasu jsou závislé také na délce těla, ocasu i na prostředí. Výrazný konec ocasu a výrazná báze mají pravděpodobně komunikační funkci. Ocas samotný má spíše komunikační než kryptický význam.
Vliv rybářského hospodaření na strukturu a dynamiku potravních organismů a na kvalitu vodního prostředí na vybraných rybničních soustavách.
BAXA, Marek
Sledování bylo provedeno na 20 rybnících vodňanské rybniční soustavy a 7 rybnících na Třeboňsku. Bylo zaměřeno především na zhodnocení kvality a kvantity rybničního zooplanktonu v závislosti na rybářském hospodaření. Odběry a pozorování probíhaly po dobu 4 let (2006-2009) na vodňanské rybniční soustavě a 2 let na rybnícíh třeboňských. Vlastní prací byl proveden sběr a utřídění dat o sledovaných lokalitách. Tyto údaje by měly posloužit k vysvětlení změn na rybničních ekosystémech zmiňovaných soustav, k nimž došlo během posledních desetiletí.

Viz též: podobná jména autorů
4 Baxa, Marek
2 Baxa, Milan
1 Baxa, Monika
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.