Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 6 záznamů.  Hledání trvalo 0.01 vteřin. 
Výzkumná zpráva. Sps_025: Keramika B4C + 1Ti, 1800°C, 2 min
Kumpová, Ivana ; Vopálenský, Michal
Cílem práce bylo ověřit možnost pozorování stukturních detailů ve vzorcích B4C - Ti keramiky s 1 % titanu na základě 3D modelů z výpočetní tomografie. V laboratoři byl touto metodou zkoumán vzorek Sps_025: Keramika B4C + 1Ti, 1800°C, 2 min, ve tvaru válce o průměru 12 mm a výšce 10 mm.
High strain-rate compressive testing of filling materials for inter-penetrating phase composites
Doktor, T. ; Fíla, T. ; Zlámal, Petr ; Kytýř, Daniel ; Jiroušek, O.
In this study behavior of the selected types of filling material for the inter-penetrating phase composites was tested in compressive loading mode at low and high strain-rates. Three types of the filling material were tested, (i) ordnance gelatin, (ii) low expansion polyurethane foam, and (iii) polyurethane putty. To evaluate their impact energy absorption bulk samples of the selected materials were tested in compression loading mode at strain-rates 1000 s−1 to 4000 s−1. The high strain-rate compressive loading was provided by Split Hopkinson Pressure Bar (SHPB) which was equipped with PMMA bars to enable testing of cellular materials with low mechanical impedance. Based on the comparative measurement response to compression at both low and high strain-rates was analysed. The results show a significant strain-rate sensitivity of the ordnance gelatin and of the polyurethane putty, while strain-rate effect in the polyurethane foam was not observed.
Možnosti využití 4D výpočetní tomografie v lomových testech
Kumpová, Ivana ; Fíla, Tomáš ; Koudelka, Petr ; Rozsypalová, I. ; Keršner, Z. ; Kytýř, Daniel ; Vopálenský, Michal ; Vavřík, Daniel ; Vyhlídal, M. ; Drdácký, Miloš
Příspěvek prezentuje studium vnitřní struktury a lomových vlastností vybraných kvazikřehkých stavebních materiálů vystavených teplotním změnám a možnosti uplatnění metody kombinující ohybové lomové testy a časově závislou výpočetní tomografii (4D CT). Zkušební tělesa byla podrobena účinkům vysokých teplot a následně testována čtyřbodovým ohybem během 4D CT. Byly tak získány 3D obrazové informace v různých fázích zatížení a porušování materiálu. Rovněž bylo provedeno komparativní měření pevnosti v tlaku. Tyto výsledky jsou v dobré shodě.
In-situ compression test of artificial bone foams in controlled environment using X-Ray micro-computed tomography
Glinz, J. ; Kytýř, Daniel ; Fíla, Tomáš ; Šleichrt, Jan ; Schrempf, A. ; Fürst, D. ; Kastner, J. ; Senck, S.
In this study, we investigated specimens of artificial bone foams, developed by the research group for surgical simulators at the UAS Linz, which are used to mimic the haptic feedback of physiologic and pathologic bone for more realistic surgery training. Specimens with two kinds of mineral filler material as well as different amounts of foaming agent were tested in an environmental in-situ loading stage developed by the ITAM CAS and scanned via X-ray micro-computed tomography. In this in-situ stage, specimens can be immersed in liquid and tested under temperature-controlled conditions. Consequently, a total amount of 12 specimens was subjected to compression loading, half of them immersed in water at 36.5 °C and half in dry condition. Results showed that there is no significant influence of liquid immersion to the compression outcome. However, foams with less amount of foaming agent appeared to have smaller pores resulting in higher compression strength.
Multi-channel control system for in-situ laboratory loading devices
Rada, Václav ; Fíla, Tomáš ; Zlámal, Petr ; Kytýř, Daniel ; Koudelka_ml., P.
In recent years, open-source applications have replaced proprietary software in many fields. Especially open-source software tools based on Linux operating system have wide range of utilization. In terms of CNC solutions, an open-source system LinuxCNC can be used. However, the LinuxCNC control software and the graphical user interface (GUI) could be developed only on top of Hardware Abstraction Layer. Nevertheless, the LinuxCNC community provided Python Interface, which allows for controlling CNC machine using Python programming language, therefore whole control software can be developed in Python. The paper focuses on a development of a multi-process control software mainly for in-house developed loading devices operated at our institute. The software tool is based on the LinuxCNC Python Interface and Qt framework, which gives the software an ability to be modular and effectively adapted for various devices.
Instrumentation of four-point bending test during 4D computed tomography
Kytýř, Daniel ; Fíla, Tomáš ; Koudelka_ml., Petr ; Kumpová, Ivana ; Vopálenský, Michal ; Vavro, Leona ; Vavro, Martin
High-resolution time-lapse micro-focus X-ray computed tomography is an effective method for investigation of deformation processes on volumetric basis including fracture propagation characteristics of non-homogeneous materials subjected to mechanical loading. This experimental method requires implementation of specifically designed loading devices to X-ray imaging setups. In case of bending tests, our background research showed that no commercial solution allowing for reliable investigation of so called fracture process zone in quasi-brittle materials is currently available. Thus, this paper is focused on description of recently developed in-situ four-point bending loading device and its instrumentation for testing of quasi-brittle materials. Proof of concept together with the pilot experiments were successfully performed in a CT scanner TORATOM. Based on results of the pilot experiments, we demonstrate that crack development and propagation in a quasi-brittle material can be successfully observed in 3D using high resolution 4D micro-CT under loading.

Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.