Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 1 záznamů.  Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
Význam hry ve filosofické reflexi
Keplová, Michaela ; Pelcová, Naděžda (vedoucí práce) ; Zicha, Zbyněk (oponent)
Bakalářská práce se zabývá fenoménem hry ve filosofické reflexi. Hra je promýšlena v nejrůznějších kontextech, tak jak se o historickém, ale i současném filosofickém myšlení. Je promýšlena ve vztahu k celku světa, přírody a kosmických sil, ve vztahu k životu, společnosti, kultuře, jako projev kreativity v umění, jako protiváha vážné práce i jako intimní rovina prožitku štěstí. Práce ukazuje hru v celku jejich nejednoznačných určení a působnosti na jednotlivce i celé společenství. Jednotlivé kapitoly, v nichž se inspiruji velkými mysliteli od a současnost postihují právě tyto odlišné kontexty, v nichž je hra ve i promýšlena. Dnešní ludologie přesahuje z původně filosofických základů do nejrůznějších oblastí humanitně vědního zkoumání, což se objevuje i v práci sledováním tzv."svodu hry" a promýšlením pedagogického významu hry ve výchově a vyučování. LÍČOVÁ SLOVA hra, symbol, význam, pojetí, reflexe

Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.