National Repository of Grey Literature 8 records found  Search took 0.00 seconds. 
Recatholisation Practice in Local Perspective.
Zahradník, Pavel ; Čechura, Jaroslav (advisor) ; Mikulec, Jiří (referee) ; Novotný, Miroslav (referee)
of the doctoral thesis Title: Recatholisation Practice in Local Perspective Subtitle: The Relationship of Re-Catholisation and Restoration of Ecclesiastical Administration in the Mladá Boleslav District and in the Northern part of the Hradec Králové District (selected questions). Keyword: recatholisation, ecclesiastical administration, baroque devoutness, District of Mladá Boleslav, District of Hradec Králové, 17th century, 18th century In this doctoral thesis I examine the relationship between lower ecclesiastic administration, re-Catholisation practices and advancing penetration of Baroque religiousness into the lives of inhabitants of the Mladá Boleslav district and of the Northern part of the Hradec Králové District in the 17th and 18th century. The activity ratio of mentioned agents is being observed on the basis of several selected questions. First, I define and explain key terms such as Catholic confessionalisation, recatholisation, Counter-Reformation, Catholic reformation and Baroque religiousness. Then I follow the proceeding of re-Catholisation of the Czech lands in the Central European context. The following chapter deals with the re-Catholisation legislation. Next part of my thesis describes gradual improvement in the operation of parish administration from the perspective of...
Travels of Cistercian abbots from Bohemia to general chapters in Cîteaux, 1765-1771
Zahradník, Pavel ; Hojda, Zdeněk (advisor) ; Förster, J. (referee)
Následující práce si klade za cíl vytěžit nejzajímavější informace z trojice cestovních deníků, dochovaných ve fondu Cisterciáci Osek Státního oblastního archivu v Litoměřicích, a zařadit tyto deníky do kontextu situace, v níž se nacházel cisterciácký řád ve druhé polovině 18. století. Deníky popisují cesty, jež v letech 1765, 1768 a 1771 podnikli vyslanci české řádové provincie do kláštera v Citeaux nedaleko burgundského Dijonu, kde se konaly generální kapituly řádu. Tyto tři deníky spojuje nejen doba vzniku, ale i osoba jejich autora, Mořice Elbela, a také kritická situace, jíž řád v této době procházel, a jež tvoří historické pozadí cest. Právě popis dramatických událostí v centru řádu, uvedený nástinem cisterciáckých dějin, tvoří první část práce, následující po úvodu s přehledem literatury ke zvolenému tématu. První část obsahuje také kapitolu, pojednávající konkrétně o účasti českých vyslanců na kapitulách 1765 až 1771 a o roli, již na nich sehráli. Vlastním tématem práce jsou však zmiňované deníky, jež události na generální kapitule zmiňují jen velmi okrajově. Druhá část práce je uvedena podrobnější charakteristikou jednotlivých použitých pramenů. Následují kratší kapitoly o složení výprav v jednotlivých letech a o zvolených trasách. Poté se druhá část práce zabývá praktickými problémy cestování, jak...
The catholic church and the religion in region of Mladá Boleslav in the second half of 17th and the first third of 13th century. Selected issues of church administration history and recatholization
Zahradník, Pavel ; Petráček, Tomáš (referee) ; Čechura, Jaroslav (advisor)
This thesis follows up the relationship among church administration level, recatholization and gradual penetration of the baroque religion into the common life in the region of Mlada Boleslav in the second half of 17th and the first third of 18th century. This ratio is followed up on the basis of selected issues that are for these topics determining. In the first sections is described the gradual improving of the three vicariates' parish administration of the region from the point of view of parishes number rising and the improvement of the pastors' work conditions connected with it. The basic indicators are: number of parishes, their disprict (number of churches belonging to parishes, number of villages, distances) as well as the number of inhabitants. The developement and the way of economic assurance of parishes and their facilities (equipment and incomes of churches) are outlined here as well. This summary is completed by the characteristics of basic relationships in everyday life of parish related to these issues. Consequently are approached the results of recatholization in the region of Mlada Boleslav in the second half of 17th and the first third of 18th century and not only as successes or unsuccesses consisting in the gradual society unification within the frame of catholic confession - thus in...
Population list according to religious belief in the domaine of Trutnov
Tomková, Adéla ; Zahradník, Pavel (referee) ; Čechura, Jaroslav (advisor)
The main subject of this work is to analyse demographic, social and religious trends in the domain of Trutnov after the end of the Thirty Years' War. For this purpose I made use of the Population list according to religious belief from 1651, as a primary resource, which allows a deeper understanding of the state of affairs at the Trutnov domain. As the origin of this List is closely related to the recatholisation efforts, in the initial part of my work , I presented a brief introduction to the religious development at the domain in the post - Battle of White Mountain period. In my work I focused mainly on the analysis of some demographic indicators such as stratification of society based upon age, age difference between spouses or sex ratio. In relation to the religious belief of Trutnov's residents I focused also on the adoption of non-Catholic belief by their children, who not always shared their parents' faith. The last part of my thesis deals with the number of domesticsand their sex distribution, as well as with the role of crafts, suffering from the negative impact of the Thirty Years' War. For this task I used the tax register "Berní rula" for comparison.
The Catolic church and the religion in region of Mladá Boleslav in the second half of 17th and the first third of 18th century. Selected issues of church administration history and recatholization
Zahradník, Pavel ; Petráček, Tomáš (referee) ; Čechura, Jaroslav (advisor)
This thesis follows up the relationship among church administration level, recatholization and gradual penetration of the baroque religion into the common life in the region of Mlada Boleslav in the second half of 17th and the first third of 18th century. This ratio is followed up on the basis of selected issues that are for these topics determining. In the first sections is described the gradual improving of the three vicariates' parish administration of the region from the point of view of parishes number rising and the improvement of the pastors' work conditions connected with it. The basic indicators are: number of parishes, their disprict (number of churches belonging to parishes, number of villages, distances) as well as the number of inhabitants. The developement and the way of economic assurance of parishes and their facilities (equipment and incomes of churches) are outlined here as well. This summary is completed by the characteristics of basic relationships in everyday life of parish related to these issues. Consequently are approached the results of recatholization in the region of Mlada Boleslav in the second half of 17th and the first third of 18th century and not only as successes or unsuccesses consisting in the gradual society unification within the frame of catholic confession - thus in...
Emotion Recognition from Acted and Spontaneous Speech
Atassi, Hicham ; Přibil, Jiří (referee) ; Zahradník, Pavel (referee) ; Smékal, Zdeněk (advisor)
Dizertační práce se zabývá rozpoznáním emočního stavu mluvčích z řečového signálu. Práce je rozdělena do dvou hlavních častí, první část popisuju navržené metody pro rozpoznání emočního stavu z hraných databází. V rámci této části jsou představeny výsledky rozpoznání použitím dvou různých databází s různými jazyky. Hlavními přínosy této části je detailní analýza rozsáhlé škály různých příznaků získaných z řečového signálu, návrh nových klasifikačních architektur jako je například „emoční párování“ a návrh nové metody pro mapování diskrétních emočních stavů do dvou dimenzionálního prostoru. Druhá část se zabývá rozpoznáním emočních stavů z databáze spontánní řeči, která byla získána ze záznamů hovorů z reálných call center. Poznatky z analýzy a návrhu metod rozpoznání z hrané řeči byly využity pro návrh nového systému pro rozpoznání sedmi spontánních emočních stavů. Jádrem navrženého přístupu je komplexní klasifikační architektura založena na fúzi různých systémů. Práce se dále zabývá vlivem emočního stavu mluvčího na úspěšnosti rozpoznání pohlaví a návrhem systému pro automatickou detekci úspěšných hovorů v call centrech na základě analýzy parametrů dialogu mezi účastníky telefonních hovorů.
Novel active function blocks and their applications in frequency filters and quadrature oscillators
Herencsár, Norbert ; Zahradník, Pavel (referee) ; Kolka, Zdeněk (referee) ; Lattenberg, Ivo (advisor)
Kmitočtové filtry a sinusoidní oscilátory jsou lineární elektronické obvody, které jsou používány v široké oblasti elektroniky a jsou základními stavebními bloky v analogovém zpracování signálu. V poslední dekádě pro tento účel bylo prezentováno velké množství stavebních funkčních bloků. V letech 2000 a 2006 na Ústavu telekomunikací, VUT v Brně byly definovány univerzální proudový konvejor (UCC) a univerzální napět'ový konvejor (UVC) a vyrobeny ve spolupráci s firmou AMI Semiconductor Czech, Ltd. Ovšem, stále existuje požadavek na vývoj nových aktivních prvků, které nabízejí nové výhody. Hlavní přínos práce proto spočívá v definici dalších původních aktivních stavebních bloků jako jsou differential-input buffered and transconductance amplifier (DBTA), current follower transconductance amplifier (CFTA), z-copy current-controlled current inverting transconductance amplifier (ZC-CCCITA), generalized current follower differential input transconductance amplifier (GCFDITA), voltage gain-controlled modified current-feedback operational amplifier (VGC-MCFOA), a minus-type current-controlled third-generation voltage conveyor (CC-VCIII-). Pomocí navržených aktivních stavebních bloků byly prezentovány původní zapojení fázovacích článků prvního řádu, univerzální filtry druhého řádu, ekvivalenty obvodu typu KHN, inverzní filtry, aktivní simulátory uzemněného induktoru a kvadraturní sinusoidní oscilátory pracující v proudovém, napět'ovém a smíšeném módu. Chování navržených obvodů byla ověřena simulací v prostředí SPICE a ve vybraných případech experimentálním měřením.

See also: similar author names
6 Zahradník, Petr
Interested in being notified about new results for this query?
Subscribe to the RSS feed.