Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 18 záznamů.  1 - 10další  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
Vývoj nočních záběrů
Frkal, Tomáš ; MACÁK, Jiří (vedoucí práce) ; WEISER, Antonín (oponent)
Práce se zabývá historickým vývojem nočních záběrů, které je z velké míry ovlivněno technologickými možnostmi. Mimo digitální revoluci s citlivějšími kamerami a příchodem nových světelných zdrojů, zde hrají roli módní vlny. Noční záběry jsou specifické v náročnosti realizace a akceptovatenosti diváka. Práce se věnuje mimo technologické aspekty také nočním stylům, jež se měnily v rámci desetiletí. Výzkum vychází od fyziologie lidského zraku přes realizaci nočních záběrů až po predikci budoucnosti.
Imerzivní film
Marek, Filip ; WEISER, Antonín (vedoucí práce) ; FUXJÄGER, Klaus (oponent)
Tato teoretická bakalářská práce má za cíl formálně a narativně analyzovat tzv. imerzivní film. Imerzivitu zkoumá prostřednictvím třech stěžejních elementů: obrazu, zvuku a tématu. Tyto kategorie jsou rozebírány na příkladu dvou vysoce “imerzivních” snímků, Son of Saul (rež. László Nemes) a Gravity (rež. Alfonso Cuarón). Jednotlivé vlastnosti těchto filmů překračují médium samotné a v divákovi vyvolávají fyzické reakce, čímž se liší od klasických kinematografických děl.
Kameraman a využití software Adobe CC 2015 pro triky, střih a korekce (Adobe After FX, Adobe Premiere Pro, Adobe Speedgrade)
Votýpka, Vojtěch ; WEISER, Antonín (vedoucí práce) ; JÍCHA, Marek (oponent)
Kromě pojednání o softwaru obsahuje práce kapitoly věnující se nízkorozpočotvé kinematografii a související se současnou úlohou absolventa katedry kamery. Obsáhlou kapitolu tvoří budování vlastního pracoviště pro barevní korekce, jako cesty k nezávislosti a kontrole výsledného obrazu.

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 18 záznamů.   1 - 10další  přejít na záznam:
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.