National Repository of Grey Literature 8 records found  Search took 0.00 seconds. 
Emise POP a těžkých kovů z malých zdrojů a jejich emisní faktory
Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava, Výzkumné energetické centrum ; Machálek, Pavel ; Šyc, Michal ; Pekárek,Vladimír ; Tomšej, Tomáš ; Ocelka, Tomáš ; Branc, Michal ; Kubačka, Michal ; Dej, Milan ; Hopan, František ; Krpec, Kamil ; Horák, Jiří
Cílem úkolu je stanovení emisních faktorů POP a vybraných těžkých kovů u malých spalovacích zařízení, zhodnocení korelace mezi emisemi znečišťujících látek do ovzduší z malých zdrojů při spalování různých typů paliv, zhodnocení korelace mezi emisemi znečišťujících látek do ovzduší z malých zdrojů při spalování v různých typech spalovacích zařízení, zpracování analýzy očekávaného vývoje v dané oblasti, analýza dat z hlediska studie tvorby POP s cílem navržení opatření ke snížení emisí těchto látek, zajištění dostatečné prezentace výsledků širokému spektru uživatelů spalovacích zařízení s cílem zajištění osvěty a používání environmentálně přijatelných praktik. Bylo provedeno 21 dlouhodobých zkoušek. Byly použity tři druhy paliv s cílem stanovit vliv na spalovací proces a na tvorbu škodlivin. Výsledky jednotlivých spalovacích zkoušek jsou shrnuty do jednotlivých zpráv v přílohách 7-13. V přílohách 1 - 6 jsou uvedeny články publikované v souvislosti s výzkumem.
Emise POP a těžkých kovů z malých zdrojů a jejich emisní faktory
Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava, Výzkumné energetické centrum ; Machálek, Pavel ; Šyc, Michal ; Pekárek,Vladimír ; Tomšej, Tomáš ; Ocelka, Tomáš ; Branc, Michal ; Kubačka, Michal ; Dej, Milan ; Hopan, František ; Krpec, Kamil ; Horák, Jiří
Cílem úkolu je stanovení emisních faktorů POP a vybraných těžkých kovů u malých spalovacích zařízení, zhodnocení korelace mezi emisemi znečišťujících látek do ovzduší z malých zdrojů při spalování různých typů paliv, zhodnocení korelace mezi emisemi znečišťujících látek do ovzduší z malých zdrojů při spalování v různých typech spalovacích zařízení, zpracování analýzy očekávaného vývoje v dané oblasti, analýza dat z hlediska studie tvorby POP s cílem navržení opatření ke snížení emisí těchto látek, zajištění dostatečné prezentace výsledků širokému spektru uživatelů spalovacích zařízení s cílem zajištění osvěty a používání environmentálně přijatelných praktik. Bylo provedeno 21 dlouhodobých zkoušek. Výsledky experimentů ukázaly na dominantní vliv typu spalovacího zařízení na produkci znečišťujících látek. Zásadní vliv na kvalitu spalování a tedy emisní faktor mají : typ spalovacího zařízení, typ paliva, kvalita obsluhy a kvalita instalace a její údržba. Byly stanoveny emisní faktory jako podklad pro rozbor a popularizaci dané problematiky a pro úvahy o dalších krocích při řešení tohoto problému.
Emise POP a těžkých kovů z malých zdrojů a jejich emisní faktory: Zpráva č. 61/10 ze spalovacích zkoušek na kotli Atmos DC25GS - buková polena VZ 289/10 - jmenovitý výkon
Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava, Výzkumné energetické centrum ; Horák, Jiří
V kotli Atmos DC25GS bylo spalováno bukové dřevo. Cílem měření bylo stanovení emisí znečišťujících látek při provozování spalovacího zařízení při jmenovitém výkonu kotle.
Emise POP a těžkých kovů z malých zdrojů a jejich emisní faktory
Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava, Výzkumné energetické centrum ; Hopan, František ; Horák, Jiří
Cílem úkolu je stanovení emisních faktorů POP a vybraných těžkých kovů u malých spalovacích zařízení, zhodnocení korelace mezi emisemi znečišťujících látek do ovzduší z malých zdrojů při spalování různých typů paliv, zhodnocení korelace mezi emisemi znečišťujících látek do ovzduší z malých zdrojů při spalování v různých typech spalovacích zařízení, zpracování analýzy očekávaného vývoje v dané oblasti, analýza dat z hlediska studie tvorby POP s cílem navržení opatření ke snížení emisí těchto látek, zajištění dostatečné prezentace výsledků širokému spektru uživatelů spalovacích zařízení s cílem zajištění osvěty a používání environmentálně přijatelných praktik. Zprávy v přílohách popisují jednotlivé spalovací zkoušky a poskytují data pro stanovení emisních faktorů.
Emise POP a těžkých kovů z malých zdrojů a jejich emisní faktory: Zpráva č. 58/10 ze spalovacích zkoušek na kotli Ling 25 - hnědé uhlí VZ 447/08 - nízký/vysoký přebytek vzduchu + snížený výkon s nízkým přebytkem vzduchu
Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava, Výzkumné energetické centrum ; Horák, Jiří
V kotli Ling 25 bylo spalováno hnědé uhlí. Cílem měření bylo stanovení emisních látek při provozování spalovacího zařízení za podmínek nízkého přebytku vzduchu při jmenovitém výkonu kotle a vysokého přebytku vzduchu při jmenovitém výkonu kotle.
Emise POP a těžkých kovů z malých zdrojů a jejich emisní faktory: Zpráva č. 59/10 ze spalovací zkoušky na kotli Atmos - bukové dřevo VZ 430/08 - simulace provozu kotle bez akumulačního výměníku
Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava, Výzkumné energetické centrum ; Horák, Jiří
V kotli Atmos C20S bylo spalováno bukové dřevo. Cílem měření bylo stanovení emisí znečišťujících látek při provozování spalovacího zařízení za simulovaných podmínek provozu bez akumulačního výměníku při jmenovitém výkonu kotle.
Emise POP a těžkých kovů z malých zdrojů a jejich emisní faktory: Problematika inventarizace emisí z malých spalovacích zdrojů v domácnostech
Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava, Výzkumné energetické centrum ; Machálek, Pavel ; Modlík, Miloslav
Autoři zprávy docházejí k závěru, že pokud mají být emise znečišťujících látek vzniklé spalováním v malých spalovacích zdrojích podchyceny a objektivně hodnoceny musí dojít ke změně používané metodiky a k vytvoření nových postupů stanovení aktivitních údajů.
Emise POP a těžkých kovů z malých zdrojů a jejich emisní faktory: Zpráva č. 60/10 ze spalovacích zkoušek na kotli Atmos DC25GS - smrková polena VZ 533/08 - jmenovitý výkon
Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava, Výzkumné energetické centrum ; Horák, Jiří
V kotli Atmos DC25GS bylo spalováno smrkové dřevo. Cílem měření bylo stanovení emisí znečišťujících látek při provozování spalovacího zařízení při jmenovitém výkonu kotle.

Interested in being notified about new results for this query?
Subscribe to the RSS feed.