Název: Emise POP a těžkých kovů z malých zdrojů a jejich emisní faktory: Zpráva č. 58/10 ze spalovacích zkoušek na kotli Ling 25 - hnědé uhlí VZ 447/08 - nízký/vysoký přebytek vzduchu + snížený výkon s nízkým přebytkem vzduchu
Autoři: Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava, Výzkumné energetické centrum ; Horák, Jiří
Typ dokumentu: Průběžné zprávy z projektu
Rok: 2010
Jazyk: cze
Abstrakt: V kotli Ling 25 bylo spalováno hnědé uhlí. Cílem měření bylo stanovení emisních látek při provozování spalovacího zařízení za podmínek nízkého přebytku vzduchu při jmenovitém výkonu kotle a vysokého přebytku vzduchu při jmenovitém výkonu kotle.
Klíčová slova: domácnost; emise látek znečišťujících; faktor emisní; hnědé uhlí; kovy těžké; látka organická persistentní; látka znečišťující ovzduší; odpady ze spalování; POP; uhlovodík aromatický polycyklický; uhlí hnědé; uhlí černé; vytápění; zařízení spalovací; air pollutant; black coal; brown coal; combustion plant; emission factor; emission of pollutants; heating; heavy metals; household; persistent organic pollutant; polycyclic aromatic hydrocarbon; POP; waste from incineration
Číslo projektu: SP/1a2/116/07 (CEP)

Instituce: Ministerstvo životního prostředí (web)
Informace o dostupnosti dokumentu: Dokument je po domluvě dostupný v budově Ministerstva životního prostředí.
Původní záznam: http://www.mzp.cz/ris/vis-published.nsf/katalog/MIZPP00S5IMW

Trvalý odkaz NUŠL: http://www.nusl.cz/ntk/nusl-118651


Záznam je zařazen do těchto sbírek:
Státní správa > Ministerstva > Ministerstvo životního prostředí
Zprávy > Průběžné zprávy z projektu
 Záznam vytvořen dne 2012-07-30, naposledy upraven 2020-03-27.


Není přiložen dokument
  • Exportovat ve formátu DC, NUŠL, RIS
  • Sdílet