Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 53 záznamů.  1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
Experimental and finite element analysis of composite gun barrels
Mochar, Dominik ; Trnka, Jan ; Chlada, Milan ; Valeš, František ; Gabriel, Dušan ; Červ, Jan ; Vtípil, J.
In this work experimental and numerical investigation of composite gun barrels was studied. The history of the stress-induced deformations located at the center of gun barrels on the outer surface generated by impact loading was measured for six types of barrels. The obtained signals were subsequently evaluated using wavelet transformation. Finally, the finite element analysis in Abaqus and MARC software for optimum composite material M46J was performed.
Lobbing nestátních neziskových organizací v procesu tvorby zákona o bezplatné právní pomoci
Wünschová, Anna ; Valeš, František (vedoucí práce) ; Deverová, Lenka (oponent)
Diplomová práce sleduje případ lobbingu nestátních neziskových organizací v procesu tvorby zákona o bezplatné právní pomoci. V první části lze nalézt definice lobbingu a jeho aktérů, dále kategorizuje zdroje, techniky a funkce lobbingu. Součástí práce je shrnutí problematických míst zákona o bezplatné právní pomoci, systém jejího poskytování před začátkem lobbingu organizací a organizacemi navrhovaná řešení problému. V kapitole konceptuálního rámce představuje práce některé teorie občanské společnosti hovořící o funkci nestátních neziskových organizací hájit zájmy občanů a modely partnerství občanského sektoru a státu. Ve své výzkumné části práce analyzuje lobbingové neziskových organizací v procesu tvorby zákona o BPP a důvody jeho neúspěšného výsledku.
Experimentální a MKP analýza kompozitní hybridní hlavně
Mochar, Dominik ; Gabriel, Dušan ; Trnka, Jan ; Chlada, Milan ; Valeš, František ; Masák, Jan
Zpráva shrnuje výsledky výzkumu zamereného na posouzení konstrukce šesti ruzne vinutých vzorku kompozitních hybridních hlavní vyrobených firmou Compo Tech PLUS, spol. s r.o. pro návrh hlavne zbrane. Experimentálne byly stanoveny casové prubehy deformací na povrchu kompozitních hlavní vyvolané rázovým zatížením. Získané výsledky byly následne vyhodnoceny pomocí waveletové tranformace. V druhé cásti zprávy je popsána MKP analýza kompozitní hlavne s optimálne navrženým vinutím metodou konecných prvku v programech Abaqus a MARC.
A short wave limit of the frequency equation for plane-stress nonaxisymmetric disc motions
Červ, Jan ; Valeš, František ; Adámek, V.
It is proved that the general frequency equation for plane-stress nonaxisymmetric disc motions tends for the first mode of propagation and for wavelengths very short when compared with the disc radius to the secular equation for Rayleigh waves.
Spolupráce státu a OOS na programu MEDEVAC
Šindlerová, Markéta ; Valeš, František (vedoucí práce) ; Deverová, Lenka (oponent)
Tato diplomová práce se zabývá formami spolupráce mezi státem a organizacemi občanské společnosti na programu humanitárních evakuací MEDEVAC během let 2013-2015. Cílem předloženého výzkumu, který je součástí této diplomové práce, je podat ucelený pohled na program MEDEVAC a především nahlédnout na vztah, který vzniká mezi státem realizujícím tento program s OOS, které mu v rámci tohoto programu poskytují své služby a sehrávají tak nezastupitelnou roli. Učinila jsem tak primárně prostřednictvím analýzy rozhovorů s jednotlivými zástupci státních organizací a OOS. V závěru práce jsou shrnuty získané poznatky a zhodnoceny výsledky dosažené během programu.
Spolupráce státu a OOS na programu MEDEVAC / Ukrajina v roce 2014
Šindlerová, Markéta ; Valeš, František (vedoucí práce) ; Benyovszky, Selma (oponent)
Tato diplomová práce se zabýbá formami možné spolupráce mezi státem a organizacemi občanské společnosti na programu humanitárních evakuací MEDEVAC během ukrajinského konfliktu v roce 2014. Cílem předloženého výzkumu, který je součástí této diplomové práce, je podat ucelenější pohled na program MEDEVAC a především nahlédnout na vztah, který vzniká mezi státem realizujícím tento program s OOS, které mu v rámci tohoto programu poskytují své služby a sehrávají tak nezastupitelnou roli. To vše primárně prostřednictvím analýzy rozhovorů s jednotlivými zástupci. Výzkum se dále zaměřuje na motivaci, se kterou obě strany do daného vztahu vstupují, a s ní související výhody, které možná spolupráce přináší. V závěru práce jsou shrnuty získané poznatky a zhodnoceny výsledky dosažené během programu.
Integrace rusky hovořících matek skrze českou občanskou společnost
Kočnarová, Markéta ; Valeš, František (vedoucí práce) ; Muhič Dizdarevič, Selma (oponent)
Diplomová práce mapuje způsoby zapojování rusky hovořících matek do života české občanské společnosti. Prostřednictvím hloubkových rozhovorů zjišťuji, jaké potřeby jsou pro integraci migrantek určující, aby se cítily v novém prostředí přijaté, a jaké zábrany jim integraci ztěžují. Zaměřím se především na otázku naplnění potřeby sounáležitosti s občanskou společností v České republice v kontextu všech ostatních potřeb. Pocit sounáležitosti je pro ženy specifický kvůli jejich genderově podmíněné roli v rodině, kde je žena pečovatelkou a skrze děti přichází častěji do kontaktu s českou společností. Plní také funkci ochránkyně původní kultury a rodného jazyka. V rámci výzkumu sleduji vliv etnické identity matek na integraci jejich dětí do nového prostředí a jejich roli při výchově budoucího občana. Dále věnuji pozornost tomu, zda migrantky potřebují pro své zapojení do české občanské společnosti služby českých a migrantských neziskových organizací, případně využívají pomoci svých krajanů. Klíčová slova: Integrace, zapojení se, občanská společnost, ruskojazyčné matky migrantky, pocit sounáležitosti, identita
Mentoring propuštěných vězňů jako příklad sociální inovace v České republice
Trnková, Lydie ; Valeš, František (vedoucí práce) ; Muhič Dizdarevič, Selma (oponent)
Koncept sociální inovace se stále více dostává do popředí vzhledem k výzvám, na které přestává stačit systém sociálního státu. Aktuální výzvou je i vysoká návratnost propuštěných vězňů zpět do výkonu trestu odnětí svobody. Jednou ze sociálních inovací, která se snaží na tento problém reagovat, je mentoring. Cílem této diplomové práce je prozkoumat proces sociální inovace na příkladu mentoringu propuštěných vězňů a zároveň zmapovat mentoring v českém prostředí. Teoretický rámec procesu sociální inovace ze zahraniční literatury se stal vodítkem pro realizaci výzkumu v prostředí organizací občanské společnosti (OOS) jakožto výhradního implementátora mentoringu v České republice. Empirická část tak umožňuje nahlédnout na tento proces z perspektivy OOS, předložit proces vývoje, kterým mentoring prošel, a poukázat na limity, které OOS při tomto procesu vnímají.

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 53 záznamů.   1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam:
Viz též: podobná jména autorů
1 Valeš, F.
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.