Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 2 záznamů.  Hledání trvalo 0.01 vteřin. 
Horizonty svaté Kláry
Součková, Štěpánka ; DUFEK, Jiří (vedoucí práce) ; MRAVCOVÁ, Marie (oponent)
Bakalářská práce je srovnávací studií filmu Nápady svaté Kláry (1980, Západní Německo, režie Vojtěch Jasný, scénář Jelena Mašínová a Pavel Kohout), románu Nápady svaté Kláry (1980, Západní Německo, autor Pavel Kohout) a filmové adaptace této knihy Svatá Klára (1996, Izrael, režie Ari Folman a Ori Sivan). Sleduje obsahové a stylotvorné proměny látky ve třech různých zpracováních s ohledem na dobový kontext a osobnosti autorů. Cílem bakalářské práce je poukázat na nepříliš reflektované tituly zásadních českých autorů, které byly za dob tzv. normalizace vytvořeny v exilu a které v devadesátých letech inspirovaly izraelské filmaře k originální a posléze mezinárodně oceňované adaptaci.
Outwit, Outplay, Outlast Kulturální studie fenoménu televizní série Survivor
Součková, Štěpánka ; Hanáková, Petra (vedoucí práce) ; Svatoňová, Kateřina (oponent)
Tato bakalářská práce se zabývá fenoménem reality show Survivor (CBS, 2000). Kulturální studie obsahuje historický vhled do vývoje žánru reality show. Dále pojmenovává kulturně významové prvky reality show Survivor, jakými jsou sociální darwinismus, rituál, život v komunitě nebo volební drama. Stěžejní část práce se zabývá způsoby reprezentace maskulinit v televizním médiu. Mnohost maskulinit je zkoumána pomocí metodologie men's studies, zejména skrze koncept hierarchie maskulinit a hegemonní maskulinity Raewyn Connellové, dále skrze koncept zmrzačeného muže Elisabeth Badinterové. Závěrečná případová studie se soustředí na reprezentaci nehegemonních maskulinit v reality show Survivor.

Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.