Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 4 záznamů.  Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
Základní statistické údaje o kultuře v České republice 2017. 2. díl, Umění - divadla, hudební soubory, výstavní činnost a festivaly
Smetanová, Eva ; Razáková, Jana ; Peroutková, Aglaja ; Národní informační a poradenské středisko pro kulturu - Centrum informací a statistik kultury
V publikaci jsou zveřejněny vybrané údaje ze statistického zjišťování za rok 2016. Předmětem zjišťování jsou činnost divadel a hudebních souborů a aktivity profesionálního výtvarného umění a architektury. Mezi nejvýznamnější šetřené ukazatele patří údaje o počtu zaměstnanců, zřizovaných souborů, provozovaných scén a sálů, odehraných představení, návštěvníků, oborů a žánrů, počtu koncertů a počtu hudebních nahrávek.
Plný text: Stáhnout plný textPDF
Vnější ekonomické vztahy USA na počátku nového tisíciletí: Amerika versus Asie.
Smetanová, Eva ; Neumann, Pavel (vedoucí práce) ; Cihelková, Eva (oponent)
Pokud si státy Východní Asie udrží tempo růstu svých ekonomik, mohou se v následujících letech stát centrem světové ekonomiky. Zároveň Čína a Indie mají potenciál k tomu, aby se staly regionálními mocnostmi a později i dominovaly světové ekonomice a zaujaly tak postavení, které dosud patřilo USA. Aby USA neztratily pozici světového hegemona a byly i nadále tvůrci světového řádu, musí usilovat o to, aby neztratily svůj vliv v Asii. To se jim může podařit prostřednictvím vhodných spojenců mezi asijskými zeměmi, pomocí nichž mohou proniknout do asijských regionálních integrací a ovlivňovat tak jejich uvtáření. Cílem USA je prosadit vlastní trans-pacifickou integraci, na základě níž by mohla vzniknout Asijsko-pacifická zóna volného obchodu. Úspěch takové integrace bude záviset na vztazích USA s Čínou a na tom, jak budou tyto dva aktéři schopni vyřešit vzájemné spory (čínská měnová politika, dodržování závazků vůči WTO, čínská politika podpory domácích inovací apod.).
Perspektivy transatlantické zóny volného obchodu
Smetanová, Eva ; Neumann, Pavel (vedoucí práce) ; Popovová, Marie (oponent)
Práce se zabývá možnostmi vzniku transatlantické zóny volného obchodu. Shrnuje dosavadní vzahy EU a USA a klíčové dokumenty, které tvoří základ současných transatlantických vztahů. Popisuje současné ekonomické vztahy mezi EU a USA, týkající se objemu vzájemného obchodu se zožím a službami a toku investic. Práce ukazuje, že posílení vzájemné spolupráce mezi EU a USA by bylo přínosné pro oba regiony a obě strany by měly do budoucna projevit větší zájem o vytvoření transatlantické zóny volnoho obchodu.

Viz též: podobná jména autorů
3 SMETANOVÁ, Eliška
1 Smetanová, Elizabeth
3 Smetanová, Eliška
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.