National Repository of Grey Literature 4 records found  Search took 0.01 seconds. 
Evaluation of selected aids used in tennis training for chldren of early school age.
Roth, Jiří ; Bunc, Václav (advisor) ; Carboch, Jan (referee)
Title: Evaluation of selected aids used in tennis training for children of early school age Objectives: The main goal of this thesis is to assess the efficiency of gathered tennis aids used in tennis training for children of early school age (6-11 years). Methods: The selected methods for achieving the established goals are research of available literature and sources and their consequent analysis and synthesis. Results: A well-arranged description, classification and efficiency evaluation of tennis aids were created in this thesis based on the examination of available sources related to tennis A process of putting aids into the training plan according to the relevant principles was introduced. The result of this work is a classification of the selected tennis aids to aids for beginners, intermediate and advanced users based on their usage. The main criteria for putting the aids into training are age and sport level. It mostly depends on the experience of the trainer to put the aids in the training unit according to the sport training rules appropriately. Methods created based on the research of available literature are justified and analyzed in detail in the analytic- descriptive part of this work and its conclusion. Keywords: tennis, aids, aids classification, aids efficiency, early school age,...
Fitness training in performance football
Roth, Jiří ; Bunc, Václav (advisor) ; Kokštejn, Jakub (referee)
Title: Fitness training in performance football Objectives: The main objective of this bachelor thesis is the characterization and analysis of information about fitness training at a performance level of a football team that trains 2-3 times a week. Subsequent comparison and verification of adequate knowledge gained from optimal resources are used to improve fitness condition during yearly training cycle. Methods: First, the information about fitness training was compared based upon the analysis of the scientific literature. Secondly, the model training units focused on individual fitness assumptions were created. Thirdly, research data in the form of a survey from football coaches was compiled. Finally, field tests that were designed to improve performance level were applied. Results: In the thesis I found that a fitness training for football in performance level is as important in both preparatory periods as in fitness training of professionals. Although, it is much less intense. Based upon the analysis of the verified data and resources, the objectives of this thesis were achieved and hypotheses were confirmed. Content of individual results of this work is discussed in the relevant chapters. Keywords: Fitness training, fitness preparation, training unit, performance football
Fitness training and its evaluation in the amateur football
Roth, Jiří ; Bunc, Václav (advisor) ; Kokštejn, Jakub (referee)
Title: Fitness training and its evaluation in the amateur football Objectives: There are two goals of this thesis - fitness evaluation of the amateur-level football team using fitness tests and increase of knowledge of fitness training using survey for football trainers. Methods: Information about fitness training was compared based on the analysis of professional literature. A survey for football trainers was created and suitable tests for evaluation of physical fitness in endurance training were selected. This selection was based on professional literature. Results: The results concluded in this thesis were based on two goals. The first part of results contains results from the survey, which was used to analyze opinions of trainers of amateur football. These trainers fully agreed on two questions only. First question was about a use of fitness trainers for amateur level football. No respondent uses this approach. The second question was about use of tools for fitness training. Here, on the other hand, all respondents use such tools. Answers on other questions differed. Questions were mostly about inclusion of a fitness training during the week, preferences for fitness or technical training, use of physical prerequisites in two parts of the season, creation of a training plan and use of fitness...
Vliv hospodářských zásahů na změnu v biologické rozmanitosti ve zvláště chráněných územích: Monitorování změn biologické rozmanitosti v důsledku globálního charakteru a ve vztahu k hospodaření a využívání území NPR Božídarské rašeliniště
Okresní muzeum, Chomutov ; Farkač, Jan ; Roth, Jiří ; Wagner, Bohdan ; Němcová, Lenka ; Tejrovský, Vít ; Ondráček, Čestmír
Cílem průzkumů Božídarského rašeliniště bylo v roce 2001 doplňování druhové bohatosti jednotlivých skupin posuzovaných organismů (lišejníky, mechy, houby, vyšší rostliny, vybraní bezobratlí a obratlovci). U vyšších rostlin byl průzkum dále zaměřen na přesnou lokalizaci jednotlivých populací, výpisy dalších údajů z historických pramenů a posouzení zastoupení zvláště chráněných a ohrožených druhů v průběhu let.

See also: similar author names
3 Roth, Jan
Interested in being notified about new results for this query?
Subscribe to the RSS feed.