Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 2 záznamů.  Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
Vývoj emisí skleníkových plynů a znečišťujících látek z veřejné energetiky a výroby tepla v ČR v letech 1990–2012
Rollerová, Miluše ; Mertl, Jan
Vliv veřejné energetiky a výroby tepla na životní prostředí v ČR od 90. let minulého století do současnosti radikálně poklesl. Výroba elektřiny a tepla však nadále zůstává největším zdrojem emisí skleníkových plynů a významným faktorem ovlivňujícím stav životního prostředí. Ve vývoji zátěží životního prostředí z veřejné energetiky v posledních 25 letech se pozitivně projevily investice do ochrany životního prostředí, aplikace opatření na snižování emisí a dynamický technologický vývoj. Aktuální snahy o ozelenění energetického mixu a snižování uhlíkové náročnosti ekonomiky se však zatím ukazují jako neefektivní, neboť nedochází k významnějšímu poklesu výroby elektřiny z hnědého uhlí. Navíc výrazně roste negativní bilance zahraničního obchodu s elektřinou a ČR je jednou z mála zemí EU, která elektřinu vyváží a nad rámec tuzemské spotřeby tím dodatečně poškozuje své životní prostředí.
Plný text: Stáhnout plný textPDF
Návrh systému hodnocení politik mezi jednotlivými systémy uživatelských informací ve vazbě na efektivní využití výsledků na rozhodovací a informační chování podle modelů a principů udržitelného rozvoje včetně testování a prezentace nástrojů znalostní báze životního prostředí
Ing. Lubomír Nondek, CSc. ; CENIA, česká informační agentura životního prostředí ; Bartoš, Lubomír ; Rollerová, Miluše ; Kodetová, Alžběta ; Cikánková, Jarmila ; Fereš, Jaroslav ; Valta, Jiří ; Kobližková, Edita ; Helová, Simona ; Matoušková, Leona ; Mertl, Jan ; Olivová, Lenka ; Pokorný, Jan ; Doubrava, Pavel ; Nondek, Lubomír
Zpráva popisuje výstupy projektu, jehož cílem bylo navržení ucelené metodické a institucionální základny, která bude vytvářet podklady pro rozhodování, přípravu strategických materiálů a umožní vypracovávat scénáře vývoje životního prostředí. Součástí projektu je návrh hodnocení vytvořených koncepčních materiálů. V rámci projektu byl vypracován přehled standardních technik rozhodování, ověřena aplikovatelnost metody analýzy obalu dat (DEA) a testovány analýzy časových řad. Byl připraven návrh na propojení práce expertů při přípravě pravidelně vydávaných zpráv o stavu životního prostředí a při práci na tvorbě výhledů a scénářů. Byl vypracován návrh na vytvoření pracovní skupiny a koordinačního centra GAINS CENIA pro analýzu scénářů politiky životního prostředí a jeho propojení se souvisejícími aktivitami. Byly zkoumány modely GAINS a LCA model IWM-2. Zpráva obsahuje podrobnější popis výsledků v jednotlivých přílohách.

Viz též: podobná jména autorů
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.