Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 2 záznamů.  Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
Verification of model calculations for the Kaplan turbine design
Polák, M. ; Polák, Václav ; Hudousková, M.
In order to design a water turbine, the Theory of the Physical Similarity of Hydraulic Machines is used in technical practice. This principle has been known and used by manufacturers of turbines and pumps, but is not available to general public. This paper describes author's calculation program for turbine design that is well accessible to the widest possible range of users of mainly small hydropower sources. Based on the given hydraulic potential (water head and flowrate), the program determines the most suitable turbine type and calculates its main geometric parameters. In addition to numerical results, the program is also endowed with graphic output which renders in true scale hydraulic profiles of rotor blades and guide blades as well as the hydraulic profile of a spiral casing. The process of the Kaplan turbine design is used as an example in this paper. The comparisons of the calculated results with the verified standard 4-K-69 Kaplan turbine confirm the compliance of numerical results with reality.
Návrh zavedení informačního systému K2
Polák, Václav ; Kolísek, Zdeněk (oponent) ; Bartošek, Vladimír (vedoucí práce)
Předmětem bakalářské práce je zjištění a analýza vnitřních procesů podniku (včetně okolí) ATEK s. r. o., jenž povede k tvorbě komplexní jednotky vybrané části informačního systému K2 (dále jen IS K2). První část práce je věnována teoretické stránce – zpracování a uspořádání získaných podkladů. Druhá část je věnována charakteristice podniku a konkrétním výsledkům - praktickým poznatkům, postupům a návrhům, které vedou k úspěšnému zavedení IS K2.

Viz též: podobná jména autorů
3 Polák, Vladimír
5 Polák, Vojtěch
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.