Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 5 záznamů.  Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
Návrh optimalizace logistiky a skladového hospodářství v podniku
Valenta, Martin ; Poláček, Tomáš (oponent) ; Luňáček, Jiří (vedoucí práce)
Bakalárska práca „Návrh optimalizácie logistiky a skladového hospodárstva“ je zameraná na optimalizáciu procesov dopravy a riadenia zásob, pomocou aplikovania analýzy ABC a nákupu nového vozidla. Hlavným cieľom práce je zlepšenie procesu z finančného a časového hľadiska. Prvá kapitola obsahuje teoretické znalosti z oblasti logistiky, dopravy a riadenia zásob, ktoré budú využité pri analyzovaní súčasného stavu a následnom návrhu zlepšenia slabých stránok týchto procesov.
Zlepšení výkonnosti podniku
Langer, Ivo ; Poláček, Tomáš (oponent) ; Luňáček, Jiří (vedoucí práce)
Bakalářská práce se zabývá hodnocením finanční situace podniku Teplárny Brno a.s., s použitím zvolených metod a ukazatelů finanční analýzy. V teoretické části jsou jednotlivé metody a ukazatele definovány. V praktické části jsou tyto ukazatele pro danou firmu vypočteny a interpretovány jejich dosažené výsledky. V závěrečné části jsou navržena opatření, která povedou ke zlepšení stavu společnosti a jejího fungování na trhu.
3D tisk funkčního vzorku pistole
Poláček, Tomáš ; Jaroš, Aleš (oponent) ; Kalivoda, Milan (vedoucí práce)
Cieľom bakalárskej práce je použitie technológie 3D tlače pri výrobe funkčného konštrukčného celku pištole na gumičky a s tým spojená znalosť práce v 3D modelovacích softwarových produktoch, zvládnutie konštrukčných zákonitostí, znalosť obsluhy 3D tlačiarne a softwarových produktov pre generáciu dát pre 3D tlač a konečné úpravy a kompletizácia vyrobených dielov do finálneho celku.
Riziko výběru dodavatele s využitím fuzzy logiky
Poláček, Tomáš ; Mika, Otakar Jiří (oponent) ; Dostál, Petr (vedoucí práce)
Diplomová práce analyzuje a hodnotí problematiku výběru dodavatele pro Fakultu chemickou VUT v Brně za pomocí nástroje Fuzzy logiky v programech MS Excel a MATLAB Mathworks Inc. Výsledkem bude výběr jednoho určitého popř. více dodavatelů, kteří budou splňovat předem zadaná kritéria a sníží možná rizika společná s danou aktivitou výběru dodavatele na možné minimum.
Posuzování nebezpečnosti nebezpečných chemických průmyslových toxických látek
Poláček, Tomáš ; Hradil, Jaroslav (oponent) ; Mika, Otakar Jiří (vedoucí práce)
Práce pojednává o celkovém působení nebezpečí nebezpečných chemických průmyslových toxických látkách na lidský organismu, popisuje fyzikálně-chemické vlastnosti daných látek, jejich toxikologické vlastnosti a nebezpečí pro životní prostředí. V praktické části práce je vytvořen metodický postup pro posuzování nebezpečnosti daných nebezpečných průmyslových chemických toxických látek v závislosti na jejich vytypovaných vlastnostech. Dále pak je vyhotovena základní statistika výjezdu Hasičského záchranného sboru Jihomoravského kraje k haváriím spojených s únikem nebezpečných chemických látek v letech 2006 – 2010.

Viz též: podobná jména autorů
2 Poláček, Thomas
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.