Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 2 záznamů.  Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
Senzorický systém mobilního robotu
Pata, Jaroslav ; Žalud, Luděk (oponent) ; Burian, František (vedoucí práce)
Práce spočívá v navržení modulárního systému senzoriky mobilního robotu. K dispozici bude několik typů senzorů. Tyto senzory je potřeba připojit pomocí modulů (s mikrokontrolérem AVR) k řídicímu počítači mobilního robotu. Mikrokontrolér bude mít za úkol předzpracovat data naměřená senzorem a poskytnout je na sběrnici. Pro komunikaci s řídicím systémem mobilního robotu je potřeba navrhnout sběrnici, která bude spolehlivá a bude umožňovat snadné rozšíření senzorického systému. Předpokládané dovednosti: Programování mikrokontrolérů AVR, návrh a výroba plošných spojů, znalosti principů základních typů senzorů.
Program prevence onemocnění silikózou v průmyslu : ověření vhodnosti používaných osobních ochranných prostředků a měření efektivity
Vojta, Zdeněk ; Böswartová, Junona ; Pata, Jaroslav
Předmětem řešení je vypracování metodických pokynů pro zaměstnavatele a za-městnance - uživatele OOPP. Tyto pokyny budou optimalizovat jejich používání tak, aby jejich účinnost byla co nejvyšší. Tento způsob prevence umožní snížit výskyt nemocí z povolání způsobenými pevnými, kapalnými a plynnými škodlivinami z pracovního ovzduší. Také pro odborný dozor jsou vypracovány metodické pokyny. Doplňkem k těmto metodikám je seznam certifikovaných OOPP pro ochranu dýchacích orgánů používaných k ochraně proti silikóze.
Plný text: Stáhnout plný textPDF; Stáhnout plný textPDF; Stáhnout plný textPDF; Stáhnout plný textPDF; Stáhnout plný textPDF; Stáhnout plný textPDF; Stáhnout plný textPDF; Stáhnout plný textPDF; Stáhnout plný textPDF

Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.