Název: Program prevence onemocnění silikózou v průmyslu : ověření vhodnosti používaných osobních ochranných prostředků a měření efektivity
Autoři: Vojta, Zdeněk ; Böswartová, Junona ; Pata, Jaroslav
Typ dokumentu: Závěrečné zprávy z projektu
Rok: 2003
Jazyk: cze
Abstrakt: Předmětem řešení je vypracování metodických pokynů pro zaměstnavatele a za-městnance - uživatele OOPP. Tyto pokyny budou optimalizovat jejich používání tak, aby jejich účinnost byla co nejvyšší. Tento způsob prevence umožní snížit výskyt nemocí z povolání způsobenými pevnými, kapalnými a plynnými škodlivinami z pracovního ovzduší. Také pro odborný dozor jsou vypracovány metodické pokyny. Doplňkem k těmto metodikám je seznam certifikovaných OOPP pro ochranu dýchacích orgánů používaných k ochraně proti silikóze.
Klíčová slova: bezpečnost práce; kultura bezpečnosti; nemoci z povolání; ochranné pracovní prostředky osobní; pracovní ovzduší; pracovní prostředí; prevence rizik; respirátory; silikóza; occupational diseases; occupational personal protective devices; respirators; safety of work; work environment
Číslo projektu: HS 67/01
Poskytovatel projektu: Ministerstvo práce a sociálních věcí
Práva: Dílo je chráněno podle autorského zákona č. 121/2000 Sb.

Instituce: Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v.v.i. (web)

Trvalý odkaz NUŠL: http://www.nusl.cz/ntk/nusl-170393


Záznam je zařazen do těchto sbírek:
Věda a výzkum > Veřejné výzkumné instituce > Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v.v.i.
Zprávy > Závěrečné zprávy z projektu
 Záznam vytvořen dne 2014-01-31, naposledy upraven 2023-12-11.


Pokud se vám dokument nezobrazí v prohlížeči, uložte jej na svůj PC a otevřete jej v příslušném programu.
  • Exportovat ve formátu DC, NUŠL, RIS
  • Sdílet