National Repository of Grey Literature 152 records found  1 - 10nextend  jump to record: Search took 0.00 seconds. 
Advanced Solution to Piston Assembly Dynamics
Dlugoš, Jozef ; Furch,, Jan (referee) ; Kučera, Pavel (referee) ; Novotný, Pavel (advisor)
Hlavní cíl této práce je vyvinout pokročilý výpočtový model dynamiky pístové skupiny. Kontakt mezi pístem a válcem je zprostředkován skrz vrstvu maziva nebo pomocí kontaktu nerovností. To vede k různým režimům mazání, tudíž k různým silovým interakcím působících na plochy kontaktní dvojice. Během řešení hydrodynamiky a kontaktu nerovností, je nutné zahrnout deformaci pístu a válce do výpočtu—přirozeně iterační proces. Jelikož požadavky na výpočtovou síť kontaktních sil a deformaci těles se liší, byl navržen robustní mapovací algoritmus. Výsledky vyvinutého výpočtového nástroje jsou experimentálně verifikovány. Pro tento účel je uskutečněno měření sekundárního pohybu pístu pomocí laserových snímačů vzdálenosti. Měření je vykonáno na experimentálním motoru s bočním vedením ventilů a průhlednou hlavou válce, aby byl přítomen kompresní tlak ve spalovací komoře. Naměřený boční pohyb pístů je znehodnocen. Proto je další analýze potrobeno pouze úhlové natočení pístů. Shoda mezi naměřenými a vypočítanými výsledky variuje pro různé části pracovního cyklu. Dobrá shoda je dosažena během komprese a expanze. Naopak výrazné rozdíly nastávají, když boční síla dosahuje nízkých hodnot: sání a výfuk. Hlavní přínos této práce je vytvoření výpočtového nástroje, který je schopný zahrnout výše popisované jevy, které mají podstatný vliv na dynamiku pístové skupiny. Bohužel to vede k dlouhým výpočtovým časům, zvláště když je zahrnuta deformace. Tento problém řeší navržený paralelní výpočet. To je založeno na paralelizaci podprogramu během vyčíslování citlivostní analýzy. Tímto způsobem je řádově redukován výpočtový čas.
Preparation of the expression vectors for the production of fusion protein NS2-NS3 of Dengue and Zika viruses
Novotný, Pavel ; Konvalinka, Jan (advisor) ; Vaněk, Ondřej (referee)
in English Zika and Dengue viruses, which are part of Flaviridae family, are responsible for fever diseases. Infection can be asymptomatic or with symptoms of light virosis, however, it could be also life threatening. In the case of Dengue, it could progress to haemorrhagic fever. Infection by Zika is also dangerous for pregnant women because of enhanced risk of microcephaly in new-borns. These viruses are transferred by mosquitoes from Aedes family and are part of arbovirus group. Vaccination is a good tool for control of these diseases, but development of virostatics are also in progress. Inhibitors of viral proteases are important clinically approved virostatics against HIV and HCV. It is not clear, if Zika of Dengue proteases can become drug targets, however these proteases are also interesting for basic research. Flavivirus protease is located in viral polyprotein synthesized by host cells as a part of NS3 domain. This enzyme needs activation domain NS2B; mechanism of this interaction is not fully understood. On top of the protease activity, NS3 domain includes helicase, NTPase and RNA 5'-triphosphatase activity. It is not known why these enzymes coexist as one protein domain. To address these unanswered questions, it is important to prepare expression systems for kinetic, structure and...
Intake Control Mechanism of Compressor Housing
Bartoníček, Richard ; Doman, Jozef (referee) ; Novotný, Pavel (advisor)
The thesis pursues a design of mechanism for controlling the amount of air sucked by a turbocharger compressor. In the first part, there is a brief description of a turbocharger and its characteristics, in the second part the usual regulation methodologies are presented. Third, the main part describes the creation of the mechanism from concept drafts and their comparison, through the kinematic and force analysis of control parts, to the complete packaging a connection to the compressor housing. The fourth part is dedicated to the mechanism analysis in the terms of ability to perform as required.
Noise Generated by Turbochargers of Internal Combustion Engines
Kříž, Radim ; Novotný, Pavel (referee) ; Doman, Jozef (advisor)
This bachelor thesis is focused on generated noise by turbochargers of internal combus-tion engines. First, construction of turbochargers is described. The next part deals with the term sound and after that the issue of the noise in turbochargers follows. Consequent there are characterized experimental and simulation methods for determining the noise. The last part is focused on design modifications of turbocharger’s parts. The goal of this thesis is make research about origin of the noise by turbocharger during working conditions and design modifications which affect the noise.
Turbine Housing of Turbocharger VNT with Separated Pulses in Exhaust Manifold
Polášek, Jan ; Doman, Jozef (referee) ; Novotný, Pavel (advisor)
This master thesis deals with the design of the turbine housing of turbocharger VNT for supplying separated pressure pulses from the exhaust manifold. Subsequently, the work includes strength analysis of the designed turbine housing. The aim of the thesis is to create components for the supply of separate pressure pulses as close as possible to the turbine. Furthermore, the modification of the existing turbine housing and the assessment of the functionality of the VNT mechanism after this modification and strength analysis. The final aim of this thesis is the creation of 2D and 3D technical documentation of newly designed and modified parts.
Modelling the Oil Lubrication System of Turbocharger
Breckl, Lukáš ; Hliník, Juraj (referee) ; Novotný, Pavel (advisor)
The diploma thesis contains a research part focused on turbocharger construction, engine lubrication system and turbocharger, basic physical properties of lubricating oils and hydrodynamics. The purpose of this thesis is to create analytical and CFD computational model of turbocharger lubrication system. Output pressures and the loss of specific energy are determined.
Two-cylinder four stroke spark ignition flat engine
Dragoun, Jan ; Novotný, Pavel (referee) ; Píštěk, Václav (advisor)
This thesis deals with the possibilities for realization of the crankshaft-cylinder four-stroke gasoline engine is flat, usable in the urban vehicle. In the work described stresses exerted on the crank mechanism can balance the crankshaft, torsional stress and strength calculation method of control. In the final part of this work is outlined proposal for implementation of the crankshaft.
Testování ozářených křemíkových detektorů pro experiment ATLAS Upgrade
Novotný, Pavel ; Kodyš, Peter (advisor) ; Carli, Ina (referee)
Participation on development of radiation hard particle detectors for the ATLAS experiment was main goal of this bachelor thesis. Collaboration on the detector development requires understanding of principles of particle detection in HEP experiments. It contains topics of radiation interaction with matter, operation and construction of semiconductor detectors and signal processing. Special attention was paid to radiation damage of silicon detectors. Laser test of irradiated detectors, where operation at low temperature was necessary, were performed. Finally, basic electric characteristics of the detectors were obtained. I participated in preparation and realization of measurement and analysis of the results. Further, the new readout system HSIO was installed with my assistance at the detector laboratory of Institute of Particle and Nuclear Physics in Prague. It will be used in further development of particle detectors for the ATLAS experiment. Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)
Aerodynamic Borne Noise of Passenger Cars
Benka, Miroslav ; Prokop, Aleš (referee) ; Novotný, Pavel (advisor)
Among the most discussed problems in today's motor mechanics I considers the issue of the economy and also the emissions resulting from the use of cars. The trend is pushing emissions and operating costs down. There are several possible solutions to achieve greater efficiency. The most used is the so-called downsizing when the reduction of cylinder capacity while maintaining performance characteristics remain or even improve. This has the effect on the life of the engine and therefore some automakers try to refrain from this trend. In this thesis I will discuss the issue of vehicle noise, its resources focusing mainly on aerodynamic noise of a passenger car, the possibilities to reduce it and discuss how this market will develop in the future.
Turbocharger Rotors Using Gas Bearings
Sembol, Tomáš ; Dlugoš, Jozef (referee) ; Novotný, Pavel (advisor)
This bachelor's thesis is a research project focused on turbocharger rotors using gas bearings. The work is devided into seven chapters. The first chapter is brief summary of history of development of turbochargers for combustion engines. Basic working principles of turbocharger are descriped in second chapter. Third chapter is about the construction of individual parts, as well as about the turbocharger as a whole. The fourth part is devoted to the design, technical solutions and applications of aerodynamic bearings. The fifth and sixth chapter explains some of computational and experimental method. The final chapter lists required structural modifications of existing turbochargers.

National Repository of Grey Literature : 152 records found   1 - 10nextend  jump to record:
See also: similar author names
3 NOVOTNÝ, Patrik
44 NOVOTNÝ, Petr
1 NOVOTNÝ, Přemysl
3 Novotný, P.
3 Novotný, Patrik
4 Novotný, Peter
44 Novotný, Petr
6 Novotný, Petr,
Interested in being notified about new results for this query?
Subscribe to the RSS feed.