Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 21 záznamů.  1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
Zvuková dramaturgie počítačových her
Oramus, Tomáš ; NEUBAUER, Petr (vedoucí práce) ; KOPECKÝ, Lubor (oponent)
Tato práce analyzuje možnosti zvukové dramaturgie u interaktivních děl - především počítačových her. Navazuje na bakalářskou práci "Tvorba zvukové složky počítačových her", která se zaměřovala se na technické aspekty tvorby zvukové složky. Zde je naopak kladen důraz možnosti kreativní práce se zvukem, jeho působení na diváka resp. hráče a také na možnosti, které oproti jiným médiím interaktivní tvorba nabízí.
Hranice zvuku a obrazu
Zavadil, Vojtěch ; ČENĚK, Jan (vedoucí práce) ; NEUBAUER, Petr (oponent)
Tato práce se zabývá možnostmi zvukové tvorby v rámci audiovizuálního díla. Pomocí experimentu, ve kterém pět zvukových mistrů vytvořilo pět různých zvukových stop k totožnému krátkému filmu, je zde snaha definovat omezení, která pro zvukovou složku z obrazu plynou, a způsoby, jakými může být výsledné dílo pomocí zvuku ovlivněno. K tomuto účelu jsou pak všechny zvukové verze analyzovány a porovnávány.
Kontaktní mikrofony a jejich využití ve filmové praxi
Bláha, Adam ; NEUBAUER, Petr (vedoucí práce) ; Titěra, David (oponent)
Cílem tohoto textu je seznámit čtenáře s problematikou různých druhů kontaktních mikrofonů v rámci filmové tvorby. Spíš než na technické specifikace se zaměřuje na praktické aspekty jejich užití. Pojednává o specifikách nahrávání s tímto typem mikrofonů, o charakteristikách, které zvuky zaznamenané skrze tato zařízení jeví a o možnostech jejich využití z hlediska zvukové dramaturgie audiovizuálního díla. Praktická část obsahuje příklady takových nahrávek.

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 21 záznamů.   1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam:
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.