Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 4 záznamů.  Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
Vliv leptinu a ghrelinu na příjem potravy a metabolické parametry u obézních ovariektomovaných myších samic
Matyšková, Resha ; Maletínská, Lenka (vedoucí práce) ; Jurčovičová, Jana (oponent) ; Kuneš, Jaroslav (oponent)
Dizertační práce je zaměřena na účinky leptinu a antagonistů receptoru ghrelinu na příjem potravy a metabolické parametry u ovariektomovaných (OVX) myších samic na vysokotučné (HF) dietě. V první části dizertační práce byl zaveden model obezity vyvolané HF dietou u dvou různých myších kmenů (NMRI a C57BL/6). Obezita vyvolaná HF dietou se u myší vyvinula v důsledku dlouhodobého krmení HF dietou obsahující 60 % tuku; standardní (St) dieta obsahovala pouze 9 % tuku. Jako vhodný kmen pro další pokusy na příjem potravy pak sloužil pouze kmen C57BL/6, který je náchylnější k obezitě než linie NMRI. V druhé části práce byl zaveden model OVX myších samic z kmene C57BL/6 na HF dietě. Tento model je podobný obezitě u žen po menopauze, která je navíc podporována vysokokalorickou stravou. OVX myši na HF dietě akumulovaly 4krát více bílé tukové tkáně než OVX myši na St dietě, měly významně zvýšené hladiny glukosy, inzulinu a leptinu a sníženou citlivost na účinky leptinu, adipokinu snižujícího příjem potravy, podávaného do mozku ve srovnání s OVX myšmi na St dietě. Podání estradiolu po dobu 4 týdnů zlepšilo centrální citlivost k leptinu a parametry metabolického syndromu. Protože ovariektomie a HF dieta zvyšují citlivost ke ghrelinu, hormonu produkovaného zejména žaludkem, který zvyšuje chuť k jídlu, ve třetí...
Specific binding of prolactin-releasing peptide analogues in pituitary cells
Maixnerová, Jana ; Špolcová, Andrea ; Matyšková, Resha ; Blechová, Miroslava ; Veselá, Iva ; Železná, Blanka ; Maletínská, Lenka
We report specific binding of 125I-PrRP31 to the following cell lines: GH3 cells (rat – somatotrophs), AtT20 cells (mouse – adenocorticotrophs) and RC-4B/C cells (rat- somatotrophs, lactrophs, adenocortitrophs and gonadotrophs). These results will serve as a basic knowledge for future structure-activity studie sof PrRP.
Buňky PC12 obsahují vazebná místa pro CART
Maixnerová, Jana ; Blokešová, Darja ; Matyšková, Resha ; Haugvicová, Renata ; Šloncová, Eva ; Elbert, Tomáš ; Železná, Blanka ; Maletínská, Lenka
Popsána specifická vazba 125I-CART(61-102) peptidu k buněčné linii PC12, jak k intaktním buňkám tak k hrubému preparátu membrán.

Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.