National Repository of Grey Literature 2 records found  Search took 0.01 seconds. 
Diabetes mellitus in equestrian sport in Czech Republic
Mašková, Marie ; Vilikus, Zdeněk (advisor) ; Vařeková, Jitka (referee)
Title: Diabetes mellitus in Equistrian Sport in Czech Republic Objectives: The aim of the literature review part of the thesis was to give an introduction to the issue of diabetes mellitus as well as the effect of sport on the decompensation of the disease, to search for available sources on a narrowly focused topic - the impact of horse riding on diabetes mellitus, and to process the findings in a clear form into the first (literature review) part of the work. The goal of the second (research) part was to map, with the use of questionnaires and interviews, the situation of diabetes patients in the Czech Republic who do equestrian sport actively. In the case study their subjective feelings were reviewed. The main aim was to prove the positive impact of horse riding on diabetes mellitus, or more precisely to find out if it is stress or physical exertion that has a greater effect on the blood glucose (BG) level. Furthermore, the thesis focuses on the issue of public awareness of disease management as well as first aid. Methods: The first part of the thesis was carried out in the form of a literature review, for which research articles and other literature sources were found primarily on electronic information portals (mainly Web of Science, etc.) For the second (research) part a questionnaire (on the...
A Model for the Teaching of Literature for the Upper Grades of Primary Schools, Emphasizing Creativity
Mašková, Marie ; Hausenblas, Ondřej (advisor) ; Hník, Ondřej (referee)
V diplomové práci je predstaven model výuky literatury, jehož cílem je rozvíjet kreativitu žáku a zároven kreativní potenciál žáku využívat jako motivující nástroj ucení. Cílem diplomové práce je usporádat teoretická východiska, na základe nichž je vybudována autorcina koncepce a pojetí literární výchovy na II. stupni základní školy, a jejich užití je doloženo na príkladech vyucovacích hodin. Práce je rozdelena na cást teoretická východiska a praktická cást práce. Teoretická cást se zameruje na problémy, které souvisí s pojmem kreativita, tvurcí osobnost, tvurcí myšlení a ucení. Práce se dále zabývá ctenárstvím pubescentu, interpretací literárního textu, schopností žáku textum rozumet a smysluplné texty i tvorit. V poslední kapitole teoretické cásti jsou formulovány kompetence, jakých by mel žák dosáhnout. Ve druhé cásti práce je praktické využití teoretických východisek ve školní praxi. Je zde predstaven model výuky, ukázky vyucovacích hodin a systém hodnocení žáku i výuky.

See also: similar author names
1 MAŠKOVÁ, Magdalena
7 MAŠKOVÁ, Markéta
5 MAŠKOVÁ, Martina
6 MAŠKOVÁ, Michaela
5 MAŠKOVÁ, Monika
1 Mašková, Marcela
7 Mašková, Markéta
5 Mašková, Martina
6 Mašková, Michaela
5 Mašková, Monika
Interested in being notified about new results for this query?
Subscribe to the RSS feed.