Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 4 záznamů.  Hledání trvalo 0.02 vteřin. 
Moderní architektura a pojem prostoru
MIKOLÁŠKOVÁ, Jana
Tato práce se zabývá pojmem prostoru na příkladu děl Le Corbusiera a Adolfa Loose, jelikož porovnání jejich tvůrčích postupů je nanejvýš zajímavé. Jejich myšlenky ovlivnily směr, kterým se moderní architektura ubírá. Dále se zabývá psychologicko-sociálními podmínkami prostoru v českém prostředí a poukazuje na to, proč byla myšlenka funkcionalismu, ve své čistě technické formě, neudržitelná.
Sestavení a ověření funkčního silového tréninku pro klientky fitness centra v Českých Budějovicích ve věku 30-40 let
MIKOLÁŠKOVÁ, Jana
Cílem této práce je sestavit a ověřit funkční silový trénink pro klientky fitness centra v Českých Budějovicích ve věku 3040 let. Klientky, které souhlasily s účastí v programu funkčního silového tréninku, byly podrobeny vstupnímu i výstupnímu měření. Součástí práce je také cvičební program, který obsahuje didaktické postupy jednotlivých cviků. U 60 % klientek došlo při výstupním měření ke zlepšení v naměřených hodnotách.
Moderní architektura a pojem prostoru
MIKOLÁŠKOVÁ, Jana
V této práci se studentka bude zabývat pojmem prostoru, jak v otázce filosofie a psychologie, tak částečně i v literatuře, a zejména ve funkcionalistické architektuře, která se stala životním slohem 20. století. Dále se bude zabývat psychologicko-sociálními aspekty prostoru a poukáže na to, proč byla myšlenka funkcionalismu, ve své čistě technické formě, neudržitelná.

Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.