National Repository of Grey Literature 25 records found  1 - 10nextend  jump to record: Search took 0.01 seconds. 
Groundwater Influence of Streamflow Quality in Crystalline Areas under Easing Acid Deposition
Erbanová, Lucie ; Hrkal, Zbyněk (advisor) ; Navrátil, Tomáš (referee) ; Kopáček, Jiří (referee)
Surface waters from crystalline areas are a significant easily accessible source of drinking water. However, these areas often experienced high loads of acids from atmospheric deposition over the last century. Degradation of soils and surface waters occurred subsequently, especially in areas built of rocks vulnerable to acidification. The main objectives were to quantify the role that groundwaters play during streamflow generation and to evaluate the rate that groundwaters control stream water chemistry. The present-day quality of groundwaters and surface waters was compared with the quality at the period of easing atmospheric deposition. Groundwater brings base cations released by bedrock weathering into streamflow enhancing streamwater alkalinity at all flow levels. During baseflow conditions, streamflow was predominantly supplied with groundwater from deeper fractured bedrock. However, groundwater runoff is supplemented by water from shallower catchment reservoirs (shallower fractured bedrock, soils and overland flow). Thus, the chemistry of baseflow is not as invariable as usually considered. The acid neutralizing capacity (ANC) of stream water was correlated with the amount of more acid waters. To the contrary, the pH of streamflow was stable during baseflow conditions. Alkaline groundwaters...
Phosphorus concentration in the Orlík and Slapy reservoirs: a result of socio-economic trends in the catchment and climate change
Hejzlar, Josef ; Jarošík, Jiří ; Kopáček, Jiří ; Vystavna, Yuliya
Based on existing phosphorus data series in the Slapy and Orlík reservoirs and their main tributaries, we reconstructed P inputs to the reservoirs from the catchment during 1961–2016 and compiled\nempirical models of P retention. P concentrations in both reservoirs increased from the 1960s to 1991 and then declined, with the Slapy Reservoir having a significantly increased year-on-year\nvariability. Trends in the increase and decrease of P reflected the socio-economic development in the Vltava river basin, in particular sewerage, wastewater discharges, fertilizer application, livestock,\nand fishpond fisheries. In the Slapy reservoir after 1991, the P concentrations increased during wet summers and created conditions for growth of phytoplankton, whereas in dry summers they\ndecreased to mesotrophy. Climatic and hydrological processes have now apparently begun to compete with a generally decreasing P pollution and support eutrophication despite the drop in P loads from the catchment.
Provisions of Czech republic to reduction of incidence fo crisis on Czech republic
Kopáček, Jiří ; Mirvald, Michal (advisor) ; Bartoň, Petr (referee)
The aim of my bachelor thesis is to analyse anti-crisis provisions of National economic council of government (NERV). I confront the provisions with reality and try to find out, if the provisions are effective or not for now. Proposed provisions, which I devote in the thesis are concerned in changes in payment of insurance of employee and tax liability of firms. The thesis is devided into three main parts. In the first part I shortly devote to causes of financial and economic crisis and consequent establishment of government advisory authority -- NERV. Main topic in this part is change in payment of insurance of employee. To find out of effect of these provisions I use correlation analysis. In the second part I am engaged in change of tax rate of corporation tax. I use theories of economists of supply side (Arthur Laffer). The biggest attention I pay to Laffer curve, which I demonstrate for Czech republic. Final third part of thesis represents effect thereinbefore mentioned provisions on employment in CR, which I then compare with employment in EU.
Biogeochemické cykly ekologicky významných prvků v měnících se přírodních podmínkách lesních ekosystémů NP Šumava
Správa národního parku Bayerische Wald ; Česká zemědělská univerzita, Fakulta lesnická a environmentální ; Ústav pro hydrodynamiku AV ČR, Praha ; Hydrobiologický ústav AV ČR, České Budějovice ; Česká geologická služba, Praha ; Beudert, Burkhart ; Máca, Petr ; Šír, Miloslav ; Tesař, Miroslav ; Metelka, Václav ; Vrba, Jaroslav ; Kopáček, Jiří ; Oulehle, Filip ; Hofmeister, Jeňýk ; Hruška, Jakub
Zpráva shrnuje poznatky získané v období listopad 2004 - prosinec 2005, které jsou doplněny o předchozí pozorování členů autorského kolektivu. Zaměření je na biogeochemické a hydrologické charakteristiky území na obou stranách Šumavy. Zpráva je rozdělena do částí: Zhodnocení látkových toků v NP Šumava na třech povodích s různým typem managementu; Chemismus půd a jehličí ve studovaných povodích; Modelování dlouhodobého vývoje chemismu vod a půd; Změny chemismu a oživení Rachelsee na Šumavě v důsledku kůrovcové kalamity a zotavování ekosystému z acidifikace; Vyhodnocení vodního režimu půd na lokalitách lišících se vegetačním krytem v Národním parku Šumava; Vliv usazených srážek na vodní a látkovou bilanci malého horského povodí.
Drinking water reservoir Nýrsko - influence of macrophytes on water quality
Hejzlar, Josef ; Hohausová, Eva ; Komárková, Jaroslava ; Kopáček, Jiří ; Peterka, Jiří ; Duras, J.
The importance of macrophytes in P cycling was studied in Nýrsko Reservoir, an oligotrophic water body in western Bohemia. A comparison of the external P loading with the P content in macrophytes of Nýrsko Reservoir in 2004 demonstrated that macrophytes can play a significant role in P-cycling also in deep, pelagial-dominated water bodies on condition that the external P loading is low and macrophytes have appropriate conditions for their growth (mainly small extent of water level fluctuation). Nýrsko Reservoir is an apparent example of situations from limnological textbooks when macrophytes function as a stabilizer of the aquatic ecosystem with an efficient zooplankton grazing on phytoplankton allowing suitable water quality for drinking water production.
Biochemical properties of soils of acidified mountain ecosystems
Šantrůčková, Hana ; Kopáček, Jiří ; Šimek, Miloslav ; Picek, T. ; Grund, M. ; Šetlík, J.
Results on the evaluation of chemical and biological properties of soil affected by long-term acidification are summarized. It is shown that mountain ecosystems differ in their ability to adsorb nutrients and in the rate of nutrient leaching.

National Repository of Grey Literature : 25 records found   1 - 10nextend  jump to record:
See also: similar author names
1 Kopáček, J.
1 Kopáček, Jakub
1 Kopáček, Jaroslav
Interested in being notified about new results for this query?
Subscribe to the RSS feed.