Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 2 záznamů.  Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
Využití analýzy výroků v kvalitativním výzkumu
Kaššová, Petra ; Stejskalová, Irena (vedoucí práce) ; Bína, Vladislav (oponent)
Tato diplomová práce se zaměřuje na využití Metody Q při zpracování kvalitativní zpětné vazby studentů a při práci s případovými studiemi. Zabývá se třemi výzkumnými otázkami. Jak zjednodušuje výroková analýza práci s kvalitativními daty? Jakým způsobem je výroková analýza vhodná pro práci s kvalitativní zpětnou vazbou studentů? Jakým způsobem je výroková analýza vhodná pro práci s případovými studiemi? V práci zjišťuji, že v případě kvalitativní zpětné vazby i případových studií lze při zpracování využít výrokové analýzy, která výrazně zjednodušuje a zpřehledňuje práci s kvalitativními daty.
Aktuální trendy na českém hypotečním trhu
Kaššová, Petra ; Votava, Libor (vedoucí práce) ; Stejskalová, Irena (oponent)
Tato bakalářská práce se zaměřuje především na současnou situaci na českém hypotečním trhu. Představuje historický vývoj, organizaci a současnou situaci hypotečního bankovnictví. Popisuje základní charakteristiku hypotečního úvěru, do které je zahrnuto zákonné vymezení hypotečního úvěru, základní pojmy a parametry, dělení a druhy hypotečních úvěrů, žádost o hypoteční úvěr, náklady a poplatky spojené s úvěrem, státní podpora, možnosti čerpání a splácení hypotečního úvěru, ovlivnění hypotečního úvěru smrtí dlužníka či rozvodem manželů apod. Hlavní část mé bakalářské práce se zaměřuje na analýzu a komparaci jednotlivých hypotečních úvěrů od pěti největších poskytovatelů hypotečních úvěrů s cílem doporučit jednotlivým modelovým klientům nejvýhodnější hypoteční úvěr.

Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.