Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 1 záznamů.  Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
Motivace jako způsob vedení lidí
Jirát, Tomáš ; Fiedler, Jiří (vedoucí práce) ; Horáková, Jana (oponent)
Tato bakalářská práce se zabývá termínem motivace a možností jejího využití při vedení lidí. Práce je složena ze dvou hlavních částí. První část se nazývá literární rešerše a vysvětluje veškeré informace, které jsou potřeba pro pochopení daného tématu. Literární rešerše poskytuje informace o vedení lidí, motivaci, manažerech a jejich funkcích a také o motivačních teoriích. Dále vysvětluje pojmy jako stimul, motiv a poruchy motivace. Druhá část bakalářské práce je praktická. Snaží se potvrdit teoretické poznatky v praxi. Popisuje vybrané společnosti a pět zkušených vedoucích pracovníků, kteří v daných společnostech pracují. Manažeři dostali za úkol zodpovědět jedenáct otevřených otázek na téma motivace jako způsob vedení lidí. Jelikož jde o manažery na různých pozicích a z různých společností, jejich odpovědi jsou mezi sebou porovnány a okomentovány. Závěr této práce je vyvozen z porovnání teoretických poznatků se zkušenostmi dotazovaných manažerů z praxe.

Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.