National Repository of Grey Literature 2 records found  Search took 0.00 seconds. 
Aplikace Balanced Scorecard jako nástroj řízení strategie společnosti Formy Tachov, s. r. o., divize Opravna
Hvizdoš, Pavel ; Neumaierová, Inka (advisor) ; Svobodová, Ivana (referee)
Práce se zabývá aplikací Balanced Scorecard (BSC) jako nástroje řízení strategie společnosti Formy Tachov, s.r.o., divize Opravna. Nejprve je provedena analýza úspěšnosti stávající strategie společnosti pomocí analýzy ekonomické výkonnosti společnosti jako celku i jejích divizí. Dále je provedena analýza tvorba hodnoty pro vlastníky společnosti pomocí nástroje INFA. Dále je v práci navržena nová strategie společnosti i jejích divizí. Strategie společnosti je říená pomocí systémového vyladění divizí se strategií společnosti na celoorganizační úrovni. Pro řízení strategií je navržen systém BSC cílů a indikátorů, dále jsou navrženy BSC stratgické mapy společnosti jako celku i jejích divizí.
Strategický rozvoj společnosti Formy Tachov s.r.o.
Hvizdoš, Pavel ; Svobodová, Ivana (advisor)
Práce se zabývá možnostmi strategického rozvoje společnosti Formy Tachov s.r.o. Obsahem práce je strategická analýza společnosti: externí, interní (finanční analýza, analýza hodnototvorného řetězce), SWOT analýza. Dále je obsahem práce identifikace příležitostí strategického rozvoje společnosti a navržení strategií pro jednotlivé etapy strategického rozvoje společnosti.

See also: similar author names
1 Hvizdoš, P.
Interested in being notified about new results for this query?
Subscribe to the RSS feed.