National Repository of Grey Literature 2 records found  Search took 0.01 seconds. 
Sepulchral Ironwork in Early Modern Bohemia. Ironwork and Sepulchral Environment between 1550-1740
Gandalovičová, Šárka ; Mádl, Martin (advisor) ; Macek, Petr (referee) ; Roháček, Jiří (referee)
The text deals with various types of ironwork from ca 1550-1740, which we can encounter in sepulchral spaces in Bohemia. The text includes notable examples of individual types of ironwork related to sepulchral monuments in Bohemia and even Central Europe, especially when the works were inspired by Bohemian examples. The main research subject matter of the dissertation is a typological group of ironwork that defined the space around a tombstone or mausoleum freely situated in a sacred environment, e.g. the most important cited work - the ironwork surrounding the Royal Mausoleum in Prague, or the ironwork surrounding the Cenotaph of Maxmilian I located in the Court Church of Innsbruck. Other types of ironwork related to sepulchral monuments are mentioned complementarily, such as ironwork closing off interior chapels, freely standing ironwork, and ironwork protecting sepulchral niches. Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)
The Bohemian lattice in the renaissance and baroque periods
Gandalovičová, Šárka ; Kybalová, Jana (advisor) ; Horyna, Martin (referee)
Po první, úvodní části, ve které jsou objasněny důvody, které vedly k výběru tématu a problémy během jeho zpracování, následuje sedm kapitol. Druhá kapitola, "Souhrn dosavadní literatury", poukazuje na úskalí, se kterými se setkáváme při studiu uměleckohistorické literatury, ale také na klady především odborné literatury, zabývající se obecnými kovy, která je nezbytná pro pochopení problematiky výroby mříží. Vývojem kovaných mříží v Evropě od nejstarších dob do období baroka se zabývá třetí kapitola, přičemž je kladen důraz na vývojové odlišnosti jednotlivých zemích a dále jsou zde uvedeny přI'klady významných dobových mříží a eventuelně jejich autorů, jsou-li známi. Vývoj v Čechách je zmíněn v souvislosti s vývojem v Evropě. Čtvrtá kapitola se věnuje materiálům sloužícím ke zhotovení mříží, technologii výroby mříží, užívaným výzdobným technikám a dále řemeslům zpracovávajícím kovy, skladbě mříže a ornamentu. Tyto informace jsou převzaty z literatury uměleckohistorické, ale také především z odborných příruček určených profesionálům zabývajícími se kovy. Důležitou částí je pátá kapitola, jejímž obsahem je vývoj kovaných mříží v Čechách do počátku novověku. Taktéž k tomuto tématu bylo čerpáno především z literatury. Některé informace byly získány prostřednictvím odborníků, kteří se mřížemi zabývají -...

Interested in being notified about new results for this query?
Subscribe to the RSS feed.