Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 7 záznamů.  Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
Martha E. Williamsová (1934-2007), její dílo a význam pro obor informační vědy
Dvořáková, Drahomíra ; Bratková, Eva (vedoucí práce) ; Vlasák, Rudolf (oponent)
Cílem diplomové práce je shrnutí činností a díla Marthy E. Williamsové, které je velmi úzce propojeno s knihovní a informační vědou. V práci je nejprve shrnut její soukromý život, dále její profesní postup v Illinoiském ústavu technologií výzkumného institutu v Chicago a na Illinoiské univerzitě Urbana-Champaign a účast v odborných sdruženích i získaná ocenění. Jádro práce tvoří rozbor jednotlivých prací, činností a projektů, které vedla či se na nich významně podílela. Jde zejména o činnosti spojené s rozvojem databází a databázového průmyslu včetně práce editora adresáře Computer-Readable database (CRDB) a seriálové ročenky Annual Review of Information Science and Technology (ARIST). Mezi činnosti, kterým se soustavně věnovala, patřily zejména tyto: transparentnost vyhledávání informací, třídění a hodnocení databází, využití dat, analýzy vládních i soukromých databází a role knihoven a informačních center v době rychlého rozmachu databází.
35. konference IATUL (The International Association of University Libraries)
Dvořáková, Drahomíra
Ve dnech 2. - 5. 6. 2014 v Helsinkách (Finsko) proběhla 35. výroční konference asociace IATUL (The International Association of University Libraries). Pořadatelem konference byla Aalto University. Za Národní technickou knihovnu se zúčastnila Mgr. Drahomíra Dvořáková. Téma letošní konference bylo zvolené s podtitulem “Measures for Success: Library Resources and Effectiveness under Scrutiny”. Klíčovými pojmy byly přidaná hodnota a měření efektivity vynaložených prostředků (ROI), související v obecné rovině s následujícími prezentovanými tématy: Scientometrie; Marketing; Organizace knihovny a redesign; Knihovna jako prostor; Informační zdroje uvnitř knihovny; Externí informační zdroje a Kompetence a znalosti knihovníků. Mezi klíčové přednášející patřili Carol Tenopir (Měření akademických služeb), Rafael Ball (Bibliometrie), Tom Cochrane (Open Access) a Mikko Hyppönen (Informační bezpečnost). Konference byla velmi přínosná již s ohledem na její úzké zaměření, setkání se zástupci univerzitních knihoven z celého světa a množství příležitostí diskutovat nad aktuálními tématy.
Plný text: Stáhnout plný textPDF
Cestovní zpráva ze zahraniční cesty na druhé setkání účastníků projektu Dissemination and Exploitation via Libraries: for Success and Sustainability (Di-XL)
Pavelová, Alena ; Dvořáková, Drahomíra
Osobní forma setkání v Bělehradě bylo pro další vývoj projektu klíčové, prostřednictvím četných diskuzí i formou brainstormingu, či prací ve skupině se podařilo plnit plán projektu. Setkání se konalo v Městské knihovně v Bělehradě, v sídle dalšího z účastníků projektu. Na setkání byly pro jednány výsledky Analýzy a výzkumu potřeb celoživotního učení v jednotlivých zemích s následnými závěry a doporučením pro tvorbu modelu. Partneři definovali pracovní postupy a rozdělili si pracovní úkoly při práci na vytvoření modelu pro šíření a využití v ýsledků programů CŽU prostřednictvím knihoven. Projekt Di - Xl je zaměřený na analýzu a výzkum potřeb celoživotního učení a vytvoření modelu spolupráce knihoven a organizací LLP (lifelong learning programs) v šíření výsledků LLP. Tento model následně bude př edstaven knihovnám a ostatním organizacím, které se podílí na vytváření politiky celoživotního učení. Česká republika je v tomto mezinárodním projektu zastoupena Národní technickou knihovnou a firmou SEDUKON.
Plný text: Stáhnout plný textPDF
Projekt informačního vzdělávání pedagogů na střední technické škole
Dvořáková, Drahomíra ; Chára, Luboš
Příspěvek popisuje průběh školení informační gramotnosti zaměřené cíleně na pedagogy střední technické školy. Toto pilotní školení probíhalo od února do srpna 2010 a bylo součástí projektu na vytvoření „Studijního a informačního centra ve Střední škole technické a obchodní Dačice“. Cílem samotného školení bylo zkvalitnit vzdělávací proces na škole a inspirativně nasměrovat pedagogy do dalšího vzdělávání v oblasti orientace v elektronických zdrojích (digitální knihovny, open access zdroje a institucionální repozitáře), vyhledávání informací, citování aj. V závěru příspěvku je shrnuta a vyhodnocena anketa, která proběhla mezi pedagogy. Výsledky této ankety ovlivní další projekty konané v Národní technické knihovně a spojené s informační gramotností pedagogů.

Viz též: podobná jména autorů
1 DVOŘÁKOVÁ, Dagmar
13 DVOŘÁKOVÁ, Dana
3 DVOŘÁKOVÁ, Daniela
5 DVOŘÁKOVÁ, Dominika
2 Dvořáková, D.
1 Dvořáková, Dagmar
13 Dvořáková, Dana
3 Dvořáková, Daniela
3 Dvořáková, Danijela
2 Dvořáková, Darina
4 Dvořáková, Denisa
3 Dvořáková, Diana
8 Dvořáková, Dita
5 Dvořáková, Dominika
1 Dvořáková, Drahomíča
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.