Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 3 záznamů.  Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
Terapeutické postupy s akustickým nebo komunikačním základem
Bečvářová, Jana ; Volín, Jan (vedoucí práce) ; Skarnitzl, Radek (oponent)
Cílem této práce bylo podat ucelený pohled na problematiku terapeutických možností zvuku se všemi jejich souvislostmi. Zvuk je zde popisován v rámci vzájemných vztahů několika disciplín. Nejprve je zvuk představen jako akustický a psychoakustický fenomén. Následuje popis sluchového ústrojí z fyziologického hlediska a v neposlední řadě poznatky oboru hudební psychologie (resp. psychologie zvuku). Těžištěm této práce je pak oddíl věnovaný léčebným a nápravným účinkům zvuku - hudební terapii. Na krátké uvedení do historického kontextu navazuje hlavní část s popisem a analýzou současné situace. Sledovány jsou různé podoby zvuku - hluk, hudba a zvuk řeči - ve svém pozitivním i negativním vlivu na psychické a fyzické zdraví člověka. Aktuální výzkum reprezentuje výběr relevantních studií (celkem 9), které jsou podrobeny kritice zejména s ohledem na kredibilitu a rigoróznost metodologického postupu. Tento aspekt je také vyhodnocen jako nezbytně nutný v budoucím zkoumání vlivu působení zvuku na lidskou psychiku a fyzické zdraví.
Komunikační strategie nového produktu na trhu
Drnková, Jana ; Filipová, Alena (vedoucí práce) ; Bečvářová, Jana (oponent)
Cílem diplomové práce je navrhnout komunikační strategii pro nově zaváděný produkt na český trh. V praktické části představuji společnost Meditor s.r.o. a nově zaváděný produkt poslechový program Tomatis. Při stanovení návrhu komunikační strategie programu Tomatis jsem mimo jiné vycházela z empirického výzkumu, ze stávající komunikační strategie a z definovaného cílového publika.

Viz též: podobná jména autorů
2 BEČVÁŘOVÁ, Jana
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.