National Repository of Grey Literature 5 records found  Search took 0.00 seconds. 
Hot Water Distribution with Using of Heating Cable
Březinová, Lucie ; Formánek, Marian (referee) ; Formánek, Marian (referee) ; Wierzbická, Helena (advisor)
Master´s thesis is about hot water distribution with using of heating cables. This work is divided into three parts. First part is main function of heating cables, second part is about solution and suggestion of water supply, including hot water heater in two different objects. Important thing is difference a variant of the heating cable and without it. The last part is experimental, whose task is to verify the properties of the cable.
Distribution of Drink Water in Hotel
Březinová, Lucie ; Hořínková, Lucie (referee) ; Wierzbická, Helena (advisor)
Bachelor thesis is about solution and suggestion of water supply, including hot water heater with connection in the hotel with a restaurant operation. This paper four variants of water heating are compared in this building. The theoretical part is about hot water.
The importance of the system of EIA for the needs of spatial planning.
Březinová, Lucie ; Macháček, Jaroslav (advisor) ; Khorel, Tomáš (referee)
The diploma thesis consists of three parts. In the first part the problematics of the EIA process is explained and basic data and statitistics for the years 2003 to 2007 is mentioned with respect to the legislative changes in 2006 and 2007. The statistics include i.e. the total number of the projects assessed in individual years, number of the projects assessed by The Ministry of Environment of the Czech Republic and regional authorities. Furthermore there are quantified individual projects coming under individual regions, respecting the division into individual industrial branches. Part two deals with the problematics of landscape planning --definiton, tools, targets, legislation and authorities in charge with landscape planning. The last part of the thesis is devoted to the importance of the system of EIA for the needs of spatial planning. There are shown the benefits of EIA for landscape development. Moreover there is distinguishing of EIA for individual projects and for spatial conceptions.
Environmental impact assessment
Březinová, Lucie ; Dvořák, Antonín (advisor) ; Fišerová, Alena (referee)
Práce popisuje Informační systém EIA, který byl vyvinut behěm platnosti zákona č. 244/1992 Sb. o posuzování vlivů na životní prostředí ve spolupráci Ministerstva životního prostředí a oboru informatiky Českého ekologického ústavu. Měla by poskytnout čtenáři komplexní přehled o datech, týkajících se projektů, které byly posuzovány v letech 2002 - 2005, tedy již v době platnosti nového zákona o posuzování vlivů na životní prostředí. Veškerá data obsažená v databázi, byla převedena do tabulkového procesoru Excel, kde byla sumarizována pomocí různých funkcí.

See also: similar author names
3 BŘEZINOVÁ, Lenka
1 Březinová, Lada
3 Březinová, Lenka
1 Březinová, Ludmila
Interested in being notified about new results for this query?
Subscribe to the RSS feed.