National Repository of Grey Literature 2 records found  Search took 0.00 seconds. 
"New Development in Institution of Legal Immunity".
Břečková, Kateřina ; Syllová, Jindřiška (advisor) ; Kudrna, Jan (referee)
This thesis is focused on legal institute of immunity in Czech system of law. It deals especially with the legislative development in institute of immunity and contemporary legislation, but it is focused on judicial practice as well. The aim of this thesis is to present some controversial issues, which appears within the application of immunity and to analyse the judicial practice of the Czech courts. This thesis is composed of introduction, four chapters and conclusion. The first chapter is theoretical and tries to define the institute of immunity according to the legal theory. This chapter introduces the origin of the institute of immunity and its differentiation at the same time. The essential part of this thesis is the second chapter, which concerns with the parliamentary immunity, and is divided into five subchapters. The subchapter 2.1. deals with the legislative development of the parliamentary immunity and presents all the bills. The aim of these bills was to regulate, particularly to narrow the parliamentary immunity. In the subchapter 2.2. is analysed new concept of indemnity, specifically concept of recourse, vote, body of the Assembly of Deputies or Senate and speech, with regard to judicial practice of the Czech courts. The subchapter 2.3. provides the transgressional immunity of...
Procedures for the appointment and removal of the Attorney General: Study 5.313
Kavěna, Martin ; Bartáková, Petra ; Břečková, Kateřina
Komparaci způsobů jmenování a odvolání nejvyšších státních zástupců v různých státech nelze učinit jednoduchým srovnáním procesních ustanovení. Jednotlivé právní řády se výrazně liší jednak v pravomocích, které vykonávají státní zastupitelství, v odlišných hierarchických modelech úřadů státních zastupitelství, ale i v koncepčním zařazení státního zastupitelství do moci soudní nebo do moci výkonné. Práce přináší přehled způsobu jmenování a odvolávání státních zástupců a uvádí je do širšího kontextu v dané zemi.
Fulltext: Download fulltextPDF

See also: similar author names
1 Břečková, Klára
Interested in being notified about new results for this query?
Subscribe to the RSS feed.