National Repository of Grey Literature 2 records found  Search took 0.00 seconds. 
Speciation analysis of mercury in liquid and gaseous samples
Žídek, Radek ; Kratzer, Jan (advisor) ; Spěváčková, Věra (referee)
Generation efficiency of four mercury species, namely elemental mercury and hydrides of methyl-, ethyl- and phenylmercury from liquid samples was quantified. The species chemically generated were quantitatively trapped on a gold-coated amalgamator to be subsequently determined by AMA-254 technique. Three types of construction of volatile species generators were compared. Generation effciciency among the species was comparable, fluctuating around 60% in the conventional flow injection generator equipped with a gas liquid separator with forced outlet. Better results were reached for elemental mercury and methylmercury hydride in an automated batch generator system. Generation efficiency was higher than 90% for these two species and between 60 to 80% for ethyl- and phenylmercury hydrides, respectively. Speciation analysis of elemental mercury and sublimate in gaseous samples was optimized. These two species dominate in flue gases produced during coal combustion or waste incineration. Combination of two sorbent tubes packed with alumina and gold-coated alumina enables selective and quantitative retention of both species. Sublimate is trapped on a column packed with alumina while elemental mercury is retained on gold-coated alumina. The capacity of both sorbents was investigated as well as the effect of...
Study of protein-protein interaction in bacterial pathogenesis: PIXL (photo-induced cross-linking) methodology
Žídek, Radek ; Šulc, Miroslav (advisor) ; Ječmen, Tomáš (referee)
Gramnegativní bakterie druhu Bordetella pertussis jsou původci smrtelného lidského onemocnění označovaného jako pertuse, častěji jako černý kašel. Tyto bakterie produkují adenylátcyklázový toxin (ACT), který se váže na povrch makrofágů a umožňuje vpravit do cytosolu hostitelské buňky přes cytoplazmatickou membránu adenylátcyklázovou doménu (dAC). Abychom mohli studovat kovalentní interakce mezi proteiny pomocí fotochemického zesítění, byl náš studovaný protein exprimován s foto-methioninem (kyselinou L-2-amino-5,5- azi-hexanovou) v kultivačním médiu v bakteriálním kmenu Escherichia coli B834 (DE3). Foto- methionin je netoxickým analogem L-methioninu, takže je normálně inkorporován pomocí aminoacyl-tRNA syntház do struktury adenylátcyklázové domény. Maximální míry inkorporace foto-methioninu do struktury dAC bylo dosaženo po optimalizaci celého expresního protokolu. Celková míra inkorporace foto-methioninu do struktury proteinu po optimalizaci zjištěná hmotnostně-spektrometrickou analýzou byla až 80 %. Získaný protein s inkorporovaným foto- methioninem byl izolován. Byly provedeny síťovací experimenty s kalmodulinem a vláknitým hemaglutininem. Při těchto experimentech bylo provedeno jak fotochemické, tak i chemické zesítění. Vzniklé kovalentně zesítěné produkty byly rozděleny pomocí SDS-PAGE a...

See also: similar author names
1 Zídek, Radovan
5 Žídek, Radim
Interested in being notified about new results for this query?
Subscribe to the RSS feed.