Statistické zprávy

Statistické zprávy Nalezeno 387 záznamů.  předchozí11 - 20dalšíkonec  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.01 vteřin. 
Zahraniční obchod ČR se Slovenskem
Bartlová, Monika ; Křížová, Petra
Zahraniční obchod ČR se Slovenskem v teritoriální a zbožové struktuře.
Plný text: Stáhnout plný textPDF
Zahraniční obchod ČR - roční údaje - 2014
Odbor statistiky zahraničního obchodu ; Český statistický úřad
Definitivní údaje o zahraničním obchodu ČR celkem, v teritoriální a ve zbožové struktuře.
Plný text: Stáhnout plný textPDF
Využívání informačních a komunikačních technologií v domácnostech a mezi jednotlivci - 2015
Český statistický úřad
Podrobné roční údaje o přístupu domácností a jednotlivců k vybraným informačním a komunikačním technologiím. Použití osobního počítače a internetu jednotlivci (místo a frekvence použití), činnosti vykonávané jednotlivci na internetu, nakupování přes internet, využívání přenosných zařízení a kontakt s veřejnou správou. Součástí publikace je i analytická část s mezinárodním srovnáním.
Plný text: Stáhnout plný textPDF
Vydání a spotřeba domácností statistiky rodinných účtů - domácnosti podle postavení osoby v čele, podle velikosti obce, příjmová pásma, regiony soudržnosti - 2014
Český statistický úřad
Roční výsledky statistiky rodinných účtů v členění podle postavení osoby v čele domácnosti, velikosti obce, právního důvodu užívání bytu, podle výše čistého peněžního příjmu na osobu a podle regionů soudržnosti (NUTS 2). Roční průměry na osobu v Kč (u potravin, oděvů, obuvi a naturální spotřeby někdy i ve fyzických jednotkách), struktura vydání v %, vybrané údaje o bytě, vybavení domácnosti. Roční průměry na domácnost u vybraných položek, roční průměry na spotřební jednotku v agregovaných položkách.
Plný text: Stáhnout plný textPDF
Vybrané údaje o sociálním zabezpečení - 2014
Český statistický úřad
Základní informace o počtu osob nemocensky pojištěných, dávkách nemocenského a důchodového pojištění, počtu důchodců a vyplácených důchodů, průměrné měsíční výši důchodu, výdajích na důchodové pojištění, dávkách státní sociální podpory v ČR a jednotlivých krajích. Dále jsou uvedeny také údaje charakterizující síť státních, obecních, církevních a ostatních zařízení sociální péče.
Plný text: Stáhnout plný textPDF
Volby do zastupitelstev obcí - II. díl - 2014
Český statistický úřad
Přehled o výsledcích voleb a složení zastupitelstev v územním členění a podle velikostních skupin obcí.
Plný text: Stáhnout plný textPDF
Volby do zastupitelstev obcí - I. díl - 2014
Český statistický úřad
Přehled o výsledcích voleb, volebních stranách, struktuře kandidátů a složení zastupitelstev.
Plný text: Stáhnout plný textPDF
Volby do Evropského parlamentu - 2004 - 2014
Český statistický úřad
Souhrnný pohled na dosud uskutečněné volby do EP po 10 letech členství ČR v EU. Porovnání výsledků voleb z hlediska účasti voličů a volebních stran, úspěšnosti jednotlivých volebních stran, rámcové porovnání s volbami v ostatních členských státech EU.
Plný text: Stáhnout plný textPDF
Trh práce v krajském srovnání - 2014
Český statistický úřad
Statistická data z výběrového šetření pracovních sil v krajích ČR. Přináší informace o výši a struktuře zaměstnanosti, nezaměstnanosti a ekonomicky neaktivním obyvatelstvu hodnocené podle mezinárodních definic a doporučení Mezinárodní organizace práce.
Plný text: Stáhnout plný textPDF
Školy a školská zařízení - za školní rok 2014/2015
Český statistický úřad
Souhrnné tabulky za předškolní, základní, střední a vyšší odborné vzdělávání, za vysoké školy, základní umělecké školy, dále za zařízení pro výkon ústavní ochranné péče i dětské domovy.
Plný text: Stáhnout plný textPDF

Statistické zprávy : Nalezeno 387 záznamů.   předchozí11 - 20dalšíkonec  přejít na záznam:
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.