Název: Základní statistické údaje o kultuře v České republice 2021
Překlad názvu: Basic Statistical Data about the Activities of Cultural Facilities in the Czech Republic: Libraries, non-periodical publications, periodicals 2021
Číslo části: III. díl
Název části: Knihovny a vydavatelská činnost
Autoři: Lindnerová, Vladimíra ; Razáková, Jana ; NIPOS, Národní informační a poradenské středisko pro kulturu
Typ dokumentu: Statistické zprávy
ISBN: 978-80-7068-375-0
Rok: 2022
Jazyk: cze
Nakladatel: NIPOS - Národní informační a poradenské středisko pro kulturu
Abstrakt: Předmětem zjišťování je činnost veřejných knihoven a vydavatelská činnost. Mezi nejvýznamnější šetřené ukazatele patří počet knihovních jednotek, registrovaných čtenářů, výpůjček, návštěvníků, zaměstnanců, ukazatele o hospodaření, počet vydávaných titulů periodických a neperiodických publikací, audio, videodokumentů a e-dokumentů, údaje o zasílání povinného výtisku a distribuci.
Klíčová slova: elektronické knihy; knihovny; kultura a společnost; nakladatelství; návštěvnost; periodika; statistická data; vydavatelství; výpůjční služby; čtenáři; attendance; circulation services; culture and society; electronics books; libraries; periodicals; publishing houses; readers; statistical data
Práva: Dílo je chráněno podle autorského zákona č. 121/2000 Sb.

Instituce: Národní informační a poradenské středisko pro kulturu (NIPOS) (web)
Externí umístění souboru: https://www.statistikakultury.cz/wp-content/uploads/2022/12/ZSU3_2021_Knihovny_a_vydavatelska_cinnost.pdf

Trvalý odkaz NUŠL: http://www.nusl.cz/ntk/nusl-520093


Záznam je zařazen do těchto sbírek:
Věda a výzkum > Výzkumné ústavy > Národní informační a poradenské středisko pro kulturu (NIPOS)
Zprávy > Statistické zprávy
 Záznam vytvořen dne 2023-02-01, naposledy upraven 2024-06-11.


Plný text:
Pokud se vám dokument nezobrazí v prohlížeči, uložte jej na svůj PC a otevřete jej v příslušném programu.
  • Exportovat ve formátu DC, NUŠL, RIS
  • Sdílet