Original title: Aplikace nových a progresivních diagnostických metod na objektech dopravní infrastruktury - postup při zavádění do praxe: Certifikovaná metodika
Translated title: Application of new and progressive diagnostic methods on transport infrastructure objects - implementation process
Authors: Styk, Josef ; Březina, Ilja ; Matula, Radek ; Janků, Michal ; Grošek, Jiří
Document type: Methods
Year: 2018
Language: cze
Abstract: [cze] [eng]

Keywords: and Sustainable Transport Infrastructure (CESTI), with financial support of the Czech; companies dealing with diagnostic surveys.; degradation. Locating a distress in time, often means detecting it before it is visible to the; In order to maintain the proper condition of buildings, bridges, roads and other structures,; intended primarily for the state authorities, the transport infrastructure administrators and; methods (NDT).; naked eye. A key means of detecting hidden distresses is non-destructive diagnostic; NDT methods and possibilities of their application on selected transport infrastructure; non-destructive diagnostic methods into practice in order to exploit their potential and to; objects, including the contribution of comparative measurements (round robin tests) and; replace them or to suitably complement the existing methods. There are presented selected; Technology Agency within the Centre of Competence Program. This methodology is; the creation of illustrative cases of the application of new NDT methods.; the disorder, the cost of removing it is far lower than after months of uncontrolled; The presented methodology was prepared within project TE01020168 - Centre for Effective; The purpose of the proposed methodology is to clarify the procedure for introducing new; their regular maintenance is essential. Often, if the distress is detected at the beginning of; agentury ČR v rámci programu Centra kompetence. Tato metodika je určena především pro; degradace. Lokalizovat poruchu včas, často znamená, detekovat ji ještě dříve, než je viditelná; diagnostické metody (NDT).; diagnostických metod do praxe, aby mohl být využit jejich potenciál a nahrazeny, či vhodným; efektivní a udržitelnou dopravní infrastrukturu (CESTI), za finanční podpory Technologické; jsou náklady na její odstranění daleko nižší, než po měsících až letech nekontrolované; metod.; metody a možnosti jejich uplatnění na vybraných objektech dopravní infrastruktury, včetně; pouhým okem. Klíčovým prostředkem ke zjištění skrytých poruch jsou nedestruktivní; pravidelná údržba. Často platí, že pokud se podaří zachytit poruchu na počátku jejího vzniku,; Předkládaná metodika byla zpracována v rámci projektu TE01020168 – Centrum pro; přínosu provádění srovnávacích měření a tvorby vzorových příkladů uplatnění nových NDT; staveb.; státní správu, správce dopravní infrastruktury a zpracovatele diagnostického průzkumu; Za účelem zachování řádného stavu budov, mostů, silnic a dalších staveb je nezbytná jejich; způsobem doplněny stávající používané metody. Jsou zde prezentovány vybrané NDT; Účelem předkládané metodiky je upřesnit postup pro zavádění nových nedestruktivních
Citation: STRYK, Josef, Ilja BŘEZINA, Radek MATULA, Michal JANKŮ a Jiří GROŠEK. Aplikace nových a progresivních diagnostických metod na objektech dopravní infrastruktury - postup při zavádění do praxe: Certifikovaná metodika. Brno: Centrum dopravního výzkumu, 2018.
Rights: This work is protected under the Copyright Act No. 121/2000 Coll.

Institution: Transport Research Centre (web)

Permalink: http://www.nusl.cz/ntk/nusl-432328


The record appears in these collections:
Research > Scientific research institutions > Transport Research Centre
Analytical and methodological materials > Methods
 Record created 2020-12-15, last modified 2020-12-15


Fulltext:
If you can´t see the document in your browser, save it to your PC and open it in a suitable application.
  • Export as DC, NUŠL, RIS
  • Share