Original title: Studium deformačních mechanismů v hořčíkové slitině s texturou
Translated title: Investigation of deformation mechanisms in textured magnesium alloy
Authors: Dittrich, Jan ; Minárik, Peter (advisor) ; Lukáč, Pavel (referee)
Document type: Bachelor's theses
Year: 2019
Language: cze
Abstract: Název práce: Studium deformačních mechanism· v hořčíkové slitině s texturou Autor: Jan Dittrich Katedra: Katedra fyziky materiál· Vedoucí bakalářské práce: RNDr. Peter Minárik, PhD., Katedra fyziky materiál· Abstrakt: Předložená práce se zabývá studiem deformačních mechanism·, zá- visejících na orientaci vzork· v·či p·vodní textuře válcované hořčíkové slitiny, pomocí pokročilých in-situ i ex-situ metod. Během deformačních zkoušek, které byly prováděny v tlaku a v tahu, byla současně zaznamenávána akustická emise. Mikrostruktura deformovaných vzork· poté byla zkoumána metodami optické mi- kroskopie a difrakce zpětně odražených elektron·. V práci byla zjištěna výrazná závislost mechanických vlastností a aktivovaných deformačních mechanism· na orientaci vzork· v·či zjištěné bazální textuře válcovaného plechu hořčíkové sli- tiny AZ31. Dále byla ustanovena souvislost mezi základními parametry akus- tické emise a aktivovanými deformačními mechanismy. Rovněž byla pozorována a objasněna asymetrická odezva akustické emise při deformaci tlakem a tahem, související s rozdílným vývojem mechanického dvojčatění v pr·běhu plastické deformace. Klíčová slova: hořčíkové slitiny, deformace, dvojčatění, akustická emise, EBSD
Keywords: acoustic emission; deformation; EBSD; magnesium alloys; twinning; akustická emise; deformace; dvojčatění; EBSD; hořčíkové slitiny

Institution: Charles University Faculties (theses) (web)
Document availability information: Available in the Charles University Digital Repository.
Original record: http://hdl.handle.net/20.500.11956/108229

Permalink: http://www.nusl.cz/ntk/nusl-398447


The record appears in these collections:
Universities and colleges > Public universities > Charles University > Charles University Faculties (theses)
Academic theses (ETDs) > Bachelor's theses
 Record created 2019-07-25, last modified 2019-07-26


No fulltext
  • Export as DC, NUŠL, RIS
  • Share