Název: Vybrané údaje o sociálním zabezpečení - 2017
Překlad názvu: Selected Social Security Data - 2017
Autoři: Český statistický úřad
Typ dokumentu: Statistické zprávy
Rok: 2018
Jazyk: cze
Nakladatel: Český statistický úřad
Abstrakt: Základní informace o důchodovém pojištění, nemocenském pojištění, dávkách státní sociální podpory a pěstounské péče, dávkách pomoci v hmotné nouzi, dávkách pro osoby se zdravotním postižením a příspěvku na péči. Výdaje na dávky, počty příjemců a průměrné výše dávek v ČR a jednotlivých krajích. Základní přehled o sociálních službách v krajích a ČR podle jejich typů a mezinárodní srovnání výdajů na sociální ochranu podle systému ESSPROS.
Klíčová slova: individuální pojištění; nemocenské pojištění; sociální pojištění; společenský vývoj; disability insurance; individual insurance; social development; social insurance
Práva: Dílo je chráněno podle autorského zákona č. 121/2000 Sb.

Instituce: Český statistický úřad (web)
Externí umístění souboru: https://www.czso.cz/csu/czso/vybrane-udaje-o-socialnim-zabezpeceni-2017

Trvalý odkaz NUŠL: http://www.nusl.cz/ntk/nusl-394317


Záznam je zařazen do těchto sbírek:
Státní správa > Český statistický úřad
Zprávy > Statistické zprávy
 Záznam vytvořen dne 2019-04-25, naposledy upraven 2019-04-25.


Plný text:
Pokud se vám dokument nezobrazí v prohlížeči, uložte jej na svůj PC a otevřete jej v příslušném programu.
  • Exportovat ve formátu DC, NUŠL, RIS
  • Sdílet