Original title: Mitochondrie jako cíl protinádorové terapie.
Translated title: Mitochondria as a target of anticancer therapy.
Authors: Dvořák, Aleš
Document type: Rigorous theses
Year: 2018
Language: cze
Abstract: RK se podílí a prolifera i ádorový h u ěk ve stíže ý h zkrá e é Kre sově klu v tváří reverz í reak í z OG itrát, který ůže ýt e portová do tosolu, kde slouží jako prekurzor ast ý h k seli a další h olekul. )ároveň IDH při RK spotře ovává stej ě tak i při s téze HG NADPH. RK se tak z výzku u zdá ještě zají avější, e oť ůže ovliv it produk i ROS a íru o idač ího stresu. HG ůže ýt s tetizová a IDH i ěkolik další h e z ů. HG regulač í olekul součas é do ě je v užívá Bývá oz ačová jako ož ý i hi itor α DD , jež se pod í a růz ý h epige eti ký h z ě á h a zv šují alig itu rakovi ého fe ot pu spoje ou se z ě ou prolifera e u ěč ý h li ií h kar i o u prsu a další h uňká h, včet ě pri ár í h potka í h fi ro lastů a aktivitě respira e. de o strují, že HG ádorový h uňká h, a aví že ve zdravý h uňká h z ě hladi ovlivňují prolifera i. elkově jeví jako vhod ý íl proti ádorové terapie, zej é a ve světle edáv ý h o jevů, ve který h se ukázalo, že utova á íře s tézu α Klíčová slova: MS, uňk prs ího 6, fi ro last , HG/ OG po ěr, C izotopi ké z ače í, prolifera e fi ro lastů, h po ie
Keywords: 13C isotopic labelling; 2-hydroxyglutarate; 2HG; 2OG ratio; fibroblasts; GC-MS; HTB-126 breast cancer cells; hypoxia; IDH2; proliferation of fibroblasts; Reductive carboxylation; 13C izotopické značení; 2-hydroxyglutarát; 2HG; 2OG poměr; buňky prsního karcinomu HTB-126; fibroblasty; GC-MS; hypoxie; IDH2; proliferace fibroblastů; Reduktivní karboxylace

Institution: Charles University Faculties (theses) (web)
Document availability information: Available in the Charles University Digital Repository.
Original record: http://hdl.handle.net/20.500.11956/105619

Permalink: http://www.nusl.cz/ntk/nusl-394297


The record appears in these collections:
Universities and colleges > Public universities > Charles University > Charles University Faculties (theses)
Academic theses (ETDs) > Rigorous theses
 Record created 2019-04-15, last modified 2019-04-15


No fulltext
  • Export as DC, NUŠL, RIS
  • Share