Original title: POROVNÁNÍ RŮZNÝCH PŘÍSTUPŮ KE STANOVENÍ ANTIMONU POMOCÍ ATOMOVÉ FLUORESCENČNÍ SPEKTROMETRIE
Translated title: Comparison of various approaches to determination of antimony by atomic fluorescence spectrometry
Authors: Adámková, Dominika ; Červený, Václav (advisor) ; Hraníček, Jakub (referee)
Document type: Bachelor's theses
Year: 2018
Language: cze
Abstract: Bakalářská práce se zabývá porovnáním tří způsobů generování těkavých sloučenin pro stanovení antimonitých a antimoničných iontů pomocí atomové fluorescenční spektrometrie. Pro porovnání jednotlivých stanovení byly vždy nejprve nalezeny nejvhodnější experimentální podmínky. Protože je chemické generování považováno za nejúčinnější v porovnání s ostatními typy generování a je také nejčastěji používáno, bylo charakterizováno jako první. Bylo dosaženo limitu detekce 0,12 ppb pro Sb3+ a 0,28 ppb pro Sb5+ . Ovšem nejvyšší citlivosti a nejnižšího limitu detekce bylo dosaženo pro elektrochemické generování hydridu antimonu. Metoda EcHG byla přibližně 4×citlivější než technika CHG. Dosaženo bylo limitu detekce 9 ppt pro Sb3+ a 45 ppt pro Sb5+ . Nejnižší citlivost byla získána podle předpokladu při UV - fotochemickém generování, a to přibližně 9×nižší oproti elektrochemickému generování. Celkově stanovení antimonitých iontů bylo nejméně 4×citlivější než stanovení antimoničných iontů. Podle tvaru píku usuzuji, že tvorba těkavé sloučeniny probíhala u všech způsobů generování v případě Sb5+ pomaleji než u Sb3+ . Klíčová slova Atomová fluorescenční spektrometrie, antimon, generování těkavých sloučenin, chemické generování těkavých sloučenin, UV - fotochemické generování těkavých sloučenin, elektrochemické...
Keywords: Antimony; Atomic fluorescent spectrometry; Chemical Volatile Compounds Generation; Electrochemical Volatile Compounds Generation; UV-photochemical Volatile Compounds Generation; Volatile Compounds Generation; antimon; Atomová fluorescenční spektrometrie; chemické generování těkavých sloučenin; elektrochemické generování těkavých sloučenin; generování těkavých sloučenin; UV - fotochemické generování těkavých sloučenin

Institution: Charles University Faculties (theses) (web)
Document availability information: Available in the Charles University Digital Repository.
Original record: http://hdl.handle.net/20.500.11956/98435

Permalink: http://www.nusl.cz/ntk/nusl-380655


The record appears in these collections:
Universities and colleges > Public universities > Charles University > Charles University Faculties (theses)
Academic theses (ETDs) > Bachelor's theses
 Record created 2018-06-28, last modified 2018-07-10


No fulltext
  • Export as DC, NUŠL, RIS
  • Share