Original title: Produkce odpadů a nakládání s nimi v roce 2015 podle ISOH
Authors: Čermáková, Eva ; Sequensová, Markéta
Document type: Preprints
Year: 2016
Language: cze
Abstract: Sběr dat o produkci a nakládání s odpady vychází z ohlašovacích povinností stanovených v zákoně č. 185/2001 Sb., o odpadech, v platném znění a jeho prováděcích předpisech. Způsob plnění ohlašovací povinnosti upravuje zákon č. 25/2008 Sb., o integrovaném registru znečišťování životního prostředí a integrovaném systému plnění ohlašovacích povinností v oblasti životního prostředí, v platném znění. Na základě dat z Informačního systému odpadového hospodářství (ISOH), který pro Ministerstvo životního prostředí provozuje CENIA, česká informační agentura životního prostředí, jsme zpracovali přehled produkce odpadů a nakládání s nimi v ČR v roce 2015.
Keywords: environment; waste generation; waste treatment; nakládání s odpady; produkce odpadů; životní prostředí
Host item entry: Odpadové fórum, Ročník 17 / Číslo 12
Rights: This work is protected under the Copyright Act No. 121/2000 Coll.; License: Creative Commons Attribution 4.0

Institution: CENIA (web)

Permalink: http://www.nusl.cz/ntk/nusl-375236


The record appears in these collections:
Author works > Preprints
Administration > CENIA
 Record created 2018-05-22, last modified 2020-03-27


Fulltext:
If you can´t see the document in your browser, save it to your PC and open it in a suitable application.
  • Export as DC, NUŠL, RIS
  • Share