Original title: Detekce kartelů a analýza jejich přežití: Evidence z Evropské unie
Translated title: Detection and survival analysis of cartels. Evidence from the European Union
Authors: Blšťáková, Hana ; Vacek, Pavel (advisor) ; Serdarevič, Goran (referee)
Document type: Master’s theses
Year: 2016
Language: eng
Abstract: - cz Tato práce se zabývá analýzou antimonopolní politiky se zaměřením na kartelové dohody v Evropské unii. Cox·v model proporcionálních rizik je v rámci této práce použit pro predikci proměnných, které ovlivňují trvání a stabilitu kartel·. Tyto proměnné jsou rozděleny do následujících skupin. Velikost a vnitřní struk- tura kartelu, charakteristika účastník· kartelové dohody, ukazatele vnějšího prostředí na trhu, vnitřní kontrolní mechanismy a proměnné, určující účin- nost antimonopolní politiky. Pro účely této práce byl sestaven data set, který zahrnuje kartely soudně stíhané Evropskou komisí v období mezi lety 1990 a 2004. Tato práce navíc obsahuje přehled detekčních metod. Zahrnuje jak metody, které jsou v současnosti aktivně využívány Evropskou komisí za účelem detekce kartel·, tak i nové metody, tzv. screeningové metody trh·, které mohou do budoucna přispět k efektivnějšímu procesu detekce. Screeningové metody se zabývají zkoumáním reálných tržních proces· a hledají znaky koluzního chování. Součásti této práce je mimo jiné i analýza politiky shovívavosti a její dopad na životnost kartel· a na délku administrativních proces·. Očekávaným přínosem této práce je poskytnutí uceleného přehledu detekčních metod a proměnných, které ovlivňují životnost a stabilitu kartel·. 1
Keywords: cartels; detection; EU; leniency policy; market screening; detekce; EU; kartely; screening trhů ,politika shovívavosti

Institution: Charles University Faculties (theses) (web)
Document availability information: Available in the Charles University Digital Repository.
Original record: http://hdl.handle.net/20.500.11956/81551

Permalink: http://www.nusl.cz/ntk/nusl-351212


The record appears in these collections:
Universities and colleges > Public universities > Charles University > Charles University Faculties (theses)
Academic theses (ETDs) > Master’s theses
 Record created 2017-06-20, last modified 2017-06-28


No fulltext
  • Export as DC, NUŠL, RIS
  • Share